IniJOB – polski portal, który chce poprawić miejsca pracy

Zgłaszaj pracodawcy sugestie w sposób anonimowy.

Obecnie w Internecie nie ma takiego miejsca jak iniJOB. Chcemy pokazać ludziom, że czasem łatwiej jest się zorganizować, aby wpłynąć na pracodawcę, niż – jak to ostatnio modne w mediach społecznościowych –”rzucać korpo” czy zmieniać je na inne – niekoniecznie lepsze – wyjaśnia Bartosz Michałek, założyciel serwisu.
Zarejestrowanym pracownikom iniJOB gwarantuje anonimowość. Nikt nie ma dostępu do ich danych
osobowych. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko, że działalność pracownika na portalu zaszkodzi w jego karierze. Jednocześnie mechanizmy zastosowane w iniJOB powodują, że za aktywnością pracownika idzie realne działanie. Inicjatywy mogą być wspierane przez zaproszonych współpracowników. Pracodawca widzi, że dany pomysł jest popularny wśród załogi. Dodatkowo treść pomysłu i fakt jego zgłoszenia są widoczne publicznie. Oznacza to, że w sytuacji, kiedy pracodawca pozostaje głuchy na inicjatywy swoich pracowników widzą to potencjalni kandydaci rozważający aplikowanie o pracę w tym miejscu. Dbający o relację z pracownikami i kandydatami pracodawca zareaguje na propozycje.

Zgłosić inicjatywę mogą tylko osoby pracujące w danej firmie. Administratorzy serwisu weryfikują to oraz sprawdzają czy dana propozycja jest zgodna z regulaminem. Nie może godzić w interes gospodarczy pracodawcy, nie może nikogo obrażać. Po akceptacji przez administratora jest ona publikowana na iniJOB w ramach profilu danego pracodawcy, zaraz po jego zarejestrowaniu w serwisie. Jeżeli pracodawca jest nowy na iniJOB, przedstawiciel serwisu kontaktuje się z nim i informuje o przedsięwzięciu pracowników. Pracodawca może założyć na iniJOB darmowy profil i w ramach udostępnionego narzędzia reagować na inicjatywy. Oczywiście może też zignorować je, jednak wszyscy użytkownicy portalu będą widzieć, że dany pomysł pozostał bez odpowiedzi.

Kolejnym etapem jest stworzenie aplikacji mobilnej ułatwiającej kontakt, a w dalszych planach przygotowanie wersji anglojęzycznej i wyjście za granicę.