Firmy mają tylko 3 lata, żeby dostosować się do realiów Otwartej Ekonomii

Młodzi ludzie mają zupełnie inne wyobrażenie o pracy. Czy pracodawcy są na to gotowi?

Główne cechy Otwartej Ekonomii to wzrost znaczenia tzw. freelancerów, rosnąca rola startupów wprowadzających na rynek liczne innowacje, a także nowy rodzaj współpracy pomiędzy konkurującymi ze sobą firmami.

Według firmy Samsung, organizacje mają trzy lata na płynne dostosowanie się do realiów Otwartej Ekonomii. Zaniechanie zmian w sposobie myślenia i zarządzania przedsiębiorstwami będzie wiązało się z ryzykiem utraty konkurencyjności w wymagającym środowisku biznesowym. Eksperci Samsunga zauważają, że należy zapewnić pracownikom możliwość zdalnej pracy, przy pomocy urządzeń mobilnych, dzięki którym staje się ona możliwa w każdym miejscu i o każdym czasie.

Do pokonania będą nie tylko wyzwania związane z infrastrukturą, ale także kwestie dotyczące planowania. Sposób, w jaki firmy przeprowadzą proces wdrażania nowych technologii, które będą niezbędnymi narzędziami w rękach nowego pokolenia pracowników będzie kluczowy dla funkcjonowania firm na konkurencyjnym rynku. Generacja tzw. „milenialsów”, która wkrótce stanie się nową kadrą menedżerską i zarządzającą, oczekuje technologii ukierunkowanych na konsumenta oraz wprowadzania innowacyjnych pomysłów w ich środowisku pracy.

Analityka predykcyjna (ang. predictive intelligence) to szczególny obszar wzrostu, który w ciągu kolejnych trzech lat będzie miał ogromny wpływ na firmy. Z tego powodu ważne jest, aby organizacje wprowadziły właściwe poziomy zabezpieczeń środowiska cyfrowego. Przestarzałe systemy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach nie są jeszcze gotowe na prawdziwie otwarte praktyki w zakresie świadczenia pracy. Cyberprzestępczość kosztowała światową gospodarkę w 2016 roku 335 mld funtów. Kwota ta stale rośnie. Przedsiębiorcy muszą zbudować odpowiednio dopasowane platformy bezpieczeństwa, które obejmą całe ekosystemy biznesowe i pozwolą organizacjom na otwarcie się na nowe ścieżki digitalizacji.

Samsung Knox to obecnie najsilniejsza platforma tego typu. To hybrydowe rozwiązanie sprzętowo-software’owe, które oddziela świat prywatny od służbowego w urządzeniu mobilnym. Część służbowa zamknięta jest w bezpiecznym kontenerze Knox Workspace i może być zarządzana przez pracodawcę za pomocą jednego z wielu dostępnych na rynku rozwiązań MDM (ang. Mobile Device Management).

Przedsiębiorstwa jutra będą korzystać ze sztucznej inteligencji i technologii uczenia maszynowego (Machine learning), by dokładniej przewidywać swoją przyszłość i podejmować lepsze decyzje jej dotyczące. Będą również potrzebować wydajniejszych narzędzi do podejmowania tych decyzji w bezpieczny i pewny sposób. Sztuczna inteligencja będzie miała w przyszłości duży wpływ na każdy aspekt działalności przedsiębiorstw we wszystkich branżach. Przedsiębiorstwa już rozpoczęły przygotowania do tych rewolucyjnych zmian, planując stosowne inwestycje technologiczne rzędu 9,2 mld dolarów do 2019 roku.

Machine learning i sztuczna inteligencja dają wyjątkowe możliwości, jednak jak wynika z badań prowadzonych przez The Future Laboratory, na podstawie którego przygotowano niniejszy raport, stwarzają także ryzyko, które nie zostało dotąd całkowicie zmierzone. Łączy się to z równoczesnym inwestowaniem w platformy bezpieczeństwa, które jeszcze mocniej złączą nas z nowymi technologiami. Inwestując już teraz, organizacje będą w stanie przeprowadzić bezpieczną integrację nowych koncepcji zarządzania.

Przekształcanie konwencjonalnych biur w mobilne miejsca pracy i umiejętne zarządzanie nimi będzie dla wielu organizacji dużym wyzwaniem, dlatego już dziś należy rozpocząć przygotowania na zmiany. Rynek rekrutacji kadr do 2020 r. osiągnie wartość 63 mld dolarów, z czego 10 mld to segment „wolnych strzelców”. To z jakich rozwiązań skorzystamy zależy wyłącznie od nas. Dowolność doboru narzędzi będzie możliwa między innymi ze względu na nowoczesne platformy takie jak Samsung Knox, które zapewnią bezpieczeństwo całego ekosystemu urządzeń. Dopiero po tych zmianach firmy będą mogły należycie otworzyć się na nowych pracowników i partnerów, a w szczególności na nowe źródła innowacji.

Pełen raport można pobrać ze strony: www.samsungatwork.com/openeconomy