W czerwcu koniec roamingu w UE – znamy ceny!

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzgodnili sposób regulacji hurtowych rynków usług roamingu (cen naliczanych sobie wzajemnie przez operatorów innych sieci, jeżeli ich klienci korzystają z roamingu w UE). To ostatni krok, który musiał być poczyniony w kierunku likwidacji opłat roamingowych do 15 czerwca 2017 r.

Unijni negocjatorzy uzgodnili następujące hurtowe progi cenowe:

  • 3,2 eurocentów za minutę połączenia głosowego, począwszy od 15 czerwca 2017 r.
  • 1 eurocent za wiadomość SMS, od 15 czerwca 2017 r.
  • stopniową redukcję (w ciągu 5 lat) limitów progów cenowych za transfer danych: zmniejszenie opłat do 7,7 EUR za GB (od 15 czerwca 2017 r.), 6 EUR za GB (od 1 stycznia 2018 r.), 4,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2019 r.), 3,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2020 r.), 3 EUR za GB (od 1 stycznia 2021 r.) i 2,5 EUR za GB (od 1 stycznia 2022 r.).

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący KE do spraw jednolitego rynku cyfrowego, przyjął porozumienie z zadowoleniem: „Był to ostatni element układanki. Od 15 czerwca br. Europejczycy będą mogli podróżować po Unii Europejskiej bez opłat roamingowych. Zapewniliśmy także, że operatorzy będą w dalszym ciągu mogli konkurować w zakresie dostarczania najbardziej atrakcyjnych ofert na swoje rynki krajowe. Dziś spełniamy obietnice. Pragnę serdecznie podziękować p. Miapetra Kumpula-Natri, sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego i pozostałym negocjatorom z Parlamentu Europejskiego, jak również prezydencji Malty w Radzie UE i wszystkim zaangażowanym w osiągnięcie tego kluczowego porozumienia. Ich wysiłki sprawiły, że stało się ono faktem.”

Polityczne porozumienie wypracowane ubiegłej nocy z sukcesem wieńczy prace nad zapewnieniem usług roamingowych po cenach na poziomie opłat w sieci macierzystej (tzw. „roam-like-at-home”) począwszy od dnia 15 czerwca 2017 r., tak jak zapowiedziano w rozporządzeniu w sprawie jednolitego rynku telekomunikacyjnego. Oznacza to, że podczas podróży po UE, konsumenci będą mieli możliwość dzwonienia, wysyłania wiadomości SMS lub przeglądania stron internetowych na swoich telefonach komórkowych za tę samą cenę, jaką płacą w domu.

Dzięki wczorajszemu politycznemu porozumieniu w zakresie zasad ustalania cen hurtowych oraz polityki uczciwego korzystania („fair use policy”) i zrównoważonego rozwoju, przyjętych przez Komisję w grudniu 2016 r., konsumenci będą mogli korzystać ze swoich krajowych abonamentów podróżując okresowo za granicę. Jeżeli przekroczą ustalone w abonamencie limity korzystania z roamingu, wszelkie dodatkowe opłaty nie będą wyższe niż hurtowe stawki roamingowe, przyjęte w dniu dzisiejszym.

Komisja przeprowadzi przegląd hurtowego rynku do końca 2019 r. oraz zapewni współprawodawcom śródokresową ocenę do 15 grudnia 2018 r.

Parlament Europejski i Rada muszą teraz formalnie zatwierdzić osiągnięte dzisiaj porozumienie.

Nowe hurtowe ceny roamingu zaczną obowiązywać z dniem 15 czerwca 2017 r.

, z zachowaniem odpowiedniego czasu, aby operatorzy mogli podjąć wszystkie niezbędne kroki do wprowadzenia „roam-like-at-home”.

0
Źródło: Volvo
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.