Airbus Defence and Space: kosmiczna infostrada w regionie Azji i Pacyfiku

Szerokopasmowa komunikacja laserowa umożliwi błyskawiczny transfer danych.

Węzeł EDRS-D będzie zawierał kilka ważnych innowacji opracowanych we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Po spotkaniu Rady Ministerialnej ESA w grudniu 2016 r. zainicjowano kluczowe działania na rzecz komunikacji laserowej w kosmosie.

Węzeł EDRS-D będzie wyposażony w wiele laserowych terminali komunikacyjnych, które będą mogły nawiązywać dwukierunkowe połączenia optyczne, aby jednocześnie obsługiwać wiele satelitów, dronów i samolotów. Będzie też mógł nawiązać laserowe połączenie komunikacyjne z satelitą przekaźnikowym na orbicie geostacjonarnej, aby przekazywać dane na drugą półkulę z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Usługa SpaceDataHighway umożliwia przydzielanie zadań w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz szybkie pobieranie danych zapewniające najkrótszy czas reakcji, najmniejsze opóźnienia i transfer dużej ilości danych z satelitów do obserwacji Ziemi i platform powietrznych. Znacznie przyspiesza to komunikację w przestrzeni kosmicznej. Szerokopasmowa komunikacja laserowa z wykorzystaniem satelitów przekaźnikowych na orbicie geostacjonarnej zapewnia unikatową, bezpieczną usługę transmisji danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, która sprawia, że opóźnienia odchodzą do historii.

Dzięki nowej technologii laserowej SpaceDataHighway może przekazywać duże ilości danych z satelitów do obserwacji Ziemi i platform powietrznych z szybkością 1 Gb/s, transmitując nawet 40 terabajtów dziennie w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Z usług nowej generacji jako pierwsze skorzystają satelity Komisji Europejskiej Copernicus Sentinel przeznaczone do obserwacji Ziemi.

Program SpaceDataHighway jest realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) między Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) a firmą Airbus Defence and Space. Kluczowym sponsorem jest również Niemieckie Centrum Lotniczo-Kosmiczne (DLR). Innowacyjne laserowe terminale komunikacyjne (LCT) są projektowane i budowane przez niemiecką spółkę zależną firmy Airbus, Tesat Spacecom.

EDRS-A, pierwszy satelita przekaźnikowy SpaceDataHighway, został wyniesiony na orbitę 30 stycznia 2016 r. Ten pierwszy węzeł komunikacyjny, umieszczony na pozycji 9°E, rozpoczął służbę w listopadzie 2016 r. i obejmuje zasięgiem obszar od wschodniego wybrzeża Ameryki do Indii. Drugi satelita zostanie wystrzelony w 2017 r. i zwiększy zasięg, przepustowość oraz niezawodność systemu.