Badania mówią jasno: papier nie zniknie z biur

Minęło ponad 38 lat odkąd brytyjsko-amerykański informatyk Frederick Wilfrid po raz pierwszy opracował wizję "biura bez papieru" w 1978. Mimo to, obecnie drukarki w dalszym ciągu używane są codziennie.

Zgodnie z niezależną ankietą przeprowadzoną wśród 2400 pracowników z krajów regionu EMEA za zlecenie firmy Epson Europe 76 procent respondentów uważa drukowanie za „bardzo ważny” czynnik usprawniający ich pracę, a przytłaczająca większość (75 procent) uważa, że „prowadzenie biura bez papieru jest nierealne”.

Co więcej, 79% respondentów uznało drukowanie za bardzo istotny czynnik funkcjonowania ich branży; respondenci w Polsce ujawnili, że drukują średnio 29 stron dziennie, a najczęściej drukowane materiały to faktury zaraz potem umowy oraz raporty i broszury.

„Badania jasno wskazują, że – pomimo cyfrowych innowacji i ponad jednej trzeciej (34 procent) firm wybierających digitalizację dokumentów zamiast przechowywania ich papierowych kopi – ludzie wciąż wolą pracować z papierem i wolą drukować materiały niż pracować z ekranem przy wykonywaniu niektórych zadań”, twierdzi Ewa Pytlak z firmy Epson Polska.

Sposób, w jaki używamy drukowania, ulega zmianom i prawie połowa wszystkich drukowanych materiałów jest natychmiast wyrzucana (17 procent) lub używana krótkoterminowo (29 procent). Choć nie oznacza to, że drukowanie ma obecnie mniejszą wartość (co więcej, ponad jedna trzecia pracowników (36 procent), stwierdza, że wydajność ich pracy zmniejszyłaby się, gdyby nie mogli drukować materiałów), jest ono dla pracowników ważnym zagadnieniem, ponieważ 95 procent z nich uważa ochronę środowiska za istotną.

„Rzeczywistość jest taka, że organizacje potrzebują drukowania, aby poprawić wydajność pracowników, ale jeśli ostrożnie dobierają technologię, mogą osiągnąć jeszcze większą wydajność, a do tego wywierać korzystny wpływ na środowisko”, podkreśla Ewa Pytlak. „Wybierając drukarki atramentowe zamiast porównywalnych drukarek laserowych, organizacje mogą na przykład drukować dwa razy więcej dokumentów i wytwarzać o 95 procent mniej odpadów oraz zużywać o wiele mniej energii[1] – i jest to fakt, o którym 68 procent firm w Polsce jeszcze nie słyszało”.

Daje to duże możliwości firmom w Polsce, wśród których 46 procent obecnie nie wdraża rozwiązań IT w strategicznym wymiarze i firmy te mogą tracić znaczne środki na koszty wydruku i metody zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko.

„Oczywiście nowe technologie zmieniają przyjęte metody pracy. Na przykład w firmie Epson możemy to zaobserwować po naszych technologiach współpracy opartych na projektorach i urządzeniach noszonych przez użytkowników. W przypadku czytania, skanowania, edycji i udostępniania dokumentów takich, jak raporty i wiadomości e-mail, pracownicy biurowi – zarówno z pokolenia wyżu demograficznego, jak i pokolenia Y – wciąż preferują ich fizyczną, drukowaną wersję” podsumowuje Pytlak. „Firmy powinny uznać ten fakt i skorzystać z możliwości zwiększenia wyników finansowych i poprawy wpływu na środowisko dzięki odpowiednio dobranym technologiom, które mogą te działania wspierać”.

Informacja o badaniu

Badanie zostało przeprowadzone w sieci przez instytut badawczy Coleman Parks w okresie od października 2016 r. do stycznia 2017 r.

Profil grupy badawczej: Małe i średnie firmy (10–250 pracowników). Pracownicy regularnie używający drukarki (co najmniej raz w tygodniu)

Całkowita liczba wywiadów – 2400.

Respondenci są pracownikami biur w różnych lokalizacjach w Czechach, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Norwegii, Szwecji, RPA, Izraelu i Grecji.

Ankietę wypełniło dotąd n=2400 pracowników biurowych. Rozkład pochodzenia poszczególnych grup respondentów, którzy wypełnili ankietę, jest następujący: Czechy (250), Słowacja (250), Polska (200), Węgry (200), Rumunia (100), Belgia (200), Dania (100), Finlandia (100), Holandia (200), Norwegia (100), Szwecja (200), RPA (200), Izrael (200), Grecja (100).

Należy zauważyć, że zastosowane zostały standardowe konwencje związane z zaokrąglaniem liczb i w konsekwencji niektóre sumy mogą wynosić mniej niż 100%.

Więcej informacji związanych z metodologią badawczą lub usługami badania rynku instytutu badawczego Coleman Parks można znaleźć na stronie: [email protected]

0
Źródło: Volvo
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.