RSO

RSO ostrzeże o cyberzagrożeniach

Jeżeli jeszcze nie korzystacie z tej usługi, to warto zacząć.

Od wczoraj usługa RSO informuje obywateli Rzeczypospolitej nie tylko o groźnych dla zdrowia, życia czy mienia ludzkiego załamaniach pogody, zagrożeniach powodziowych i innych zdarzeniach w otaczającej nas rzeczywistości, ale również o ważnych zagrożeniach w cyberprzestrzeni, istotnych aktualizacjach powszechnie wykorzystywanego oprogramowania itp.

RSO
Aplikacja mobilna RSO jest dostępna na wszystkie najpopularniejsze systemy mobilne

RSO przekazuje komunikaty za pośrednictwem różnych mediów: radia, telewizji (np. komunikaty tekstowe wyświetlane w trakcie różnego typu programów), ale najwygodniejszą formą ich otrzymywania jest bezpłatna aplikacja mobilna. Dzięki rozszerzeniu funkcjonalności usługi o komunikaty dotyczące cyberbezpieczeństwa, instalacja tego oprogramowania nabrała obecnie jeszcze większego sensu.

Wdrożenie nowej funkcjonalności to efekt porozumienia zawartego 15 listopada br. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Błaszczakiem, Minister Cyfryzacji Anną Streżyńską i Dyrektorem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego Wojciechem Kamienieckim. Efektem porozumienia jest włączenie NASK do RSO. Głównym postanowieniem podpisanego porozumienia jest właśnie wykorzystanie systemu RSO do przesyłania komunikatów dotyczących istotnych zagrożeń i zdarzeń w cyberprzestrzeni (zarówno w systemach jak i sieciach komputerowych).

RSO
W przyszłości do już opublikowanych za pośrednictwem RSO poradników dla obywateli dołączą treści pomocne w ochronie danych i komputerów.

Komunikaty związane z cyberzagrożeniami, które przesyłane są za pośrednictwem RSO przygotowywane są przez Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, część NASK. NCC przygotuje również serię poradników, które mają społeczeństwu przybliżyć istotną kwestię sposobów ochrony przed najczęściej występującymi zagrożeniami oraz metody postępowania w razie wystąpienia incydentu w cyberprzestrzeni. | CHIP