Teologia zamiast astronomii – naukowcy protestują

Fot. Carlos Jimenez
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego zmieni się podział dziedzin i dyscyplin naukowych. Najważniejszą zmianą jest usunięcie astronomii jako autonomicznej dyscypliny naukowej. Środowisko akademickie protestuje.

Astronomia od 1 października będzie działem fizyki. Według uzasadnienia jakie podało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowane przez wicepremiera Jarosława Gowina, zmiany związane są z problemami w rzetelnej ocenie wyników dyscyplin naukowych o wąskich specjalizacjach takich jak astronomia. Ponadto pada argument, że rozdrobniona klasyfikacja nie służy promocji wyników badań polskich naukowców na świecie. Z tym ostatnim stwierdzeniem nie zgadzają się polscy astronomowie zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Astronomicznym. Prawie 8 tysięcy osób, w tym wykładowców i pracowników naukowych podpisało się pod apelem PTA skierowanym do wicepremiera Jarosława Gowina, aby jeszcze raz rozważył swoją decyzję.

Ratujmy polską astronomię! Potrzebne głosy poparcia pod protestem przeciwko usunięciu astronomii z listy samodzielnych…

Opublikowany przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne Czwartek, 30 sierpnia 2018

Według serwisu Web of Science, cytowalność prac naukowych polskich astronomów jest o 25 procent większa od średniej na świecie. Ministerstwo co prawda zapewnia, że prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej nie będzie wiązało się z dyskryminacją z powodu wprowadzenia nowej klasyfikacji, jednak przyznaje, że zmiany mogą wpłynąć na podział pieniędzy i sposób przyznawania stopni naukowych. Proponowane zmiany mogą mieć również wymiar finansowy. Od przyszłego roku akademickiego bowiem to od wydziałów fizyki zależeć będzie podział dotacji na badania naukowe. W momencie kiedy astronomia będzie tylko jednym z kierunków, istnieje ryzyko, że otrzyma zdecydowanie mniej pieniędzy na rozwój kosztem innych prowadzonych na wydziałach fizyki. Zmiany administracyjne oznaczają również mniejszą swobodę w nadawaniu tytułów naukowych.

Reklama

Jednocześnie wraz z likwidacją astronomii jako osobnej dziedziny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dało większe uprawnienia wydziałom teologicznym. W jednym miejscu zebrano też kierunki artystyczne. Natomiast nauki o bezpieczeństwie zostały wcielone do dziedziny nauk społecznych. | CHIP

Close

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.