Andrzej Sapkowski z wykształcenia jest ekonomistą (fot. ActuaLitté)

Sapkowski żąda dodatkowych pieniędzy od CD Projektu

Mowa o 60 mln złotych

Pisarz żąda dodatkowego wynagrodzenia, powołując się na art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepis ten  stosuje się, gdy wynagrodzenie już przyznane twórcy okazuje się zbyt małe w stosunku do korzyści wynikających z eksploatacji utworu. Andrzej Sapkowski żąda więc dodatkowego wynagrodzenia, ponad to co już otrzymał w ramach umowy z CD Projektem. W sumie 60 mln złotych.

„(…) odliczając nawet to, co autor uzyskał do tej pory, jak i jednocześnie uwzględniając wzrost zysków ze sprzedaży w szczególności gry »Wiedźmin 3« wraz z dodatkami, uznajmy że roszczenie na tę chwilę opiewa co najmniej na 60 mln zł” – napisano w wezwaniu do zapłaty.

CD Projekt w wydanym w związku z tym oświadczeniu pisze – „W ocenie spółki żądania są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami, nabyła prawa do utworów pana Andrzeja Sapkowskiego, m.in. w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich w ramach tworzonych przez spółkę gier, regulując uzgodnione w umowach wynagrodzenia”.
Pełną treść wezwania można znaleźć na stronie serwisu Bankier.pl.