Praca z monitorem CRT jest szkodliwa orzekł SN

Sąd Najwyższy rozpatrując kasację od wyroku Sądu Okręgowego złożonego przez ZUS w sprawie rekompensaty za pracę z monitorem CRT uznał, że rację miał Sąd Okręgowy wydający wyrok korzystny dla powódki, której ZUS odmówił rekompensaty.

W listopadzie 2016 r. ZUS odmówił pani J.S.  prawa do rekompensaty unormowanej w art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, uznając, że wykonywana przez nią praca na stanowisku informatyka w latach 1988 – 2001, nie była pracą w szczególnych warunkach. Sąd Okręgowy, do którego zwróciła się pani J.S. uznał, że w okresie zatrudnienia powódka wykonywała stale i w pełnym wymiarze czasu prace w warunkach szczególnych, korzystając z monitora CRT, a praca z tego typu monitorem jest szkodliwa i należy się za nią rekompensata.

ZUS złożył skargę kasacyjną od wyroku do Sądu Naczelnego, ten jednak skargę oddalił, podtrzymujący tym samym stanowisko Sądu Okręgowego. Pełne brzmienie wyroku znajdziecie tutaj.

Reklama

Czy z automatu oznacza to, że każda osoba, która pracowała z monitorem CRT może się starać o taką rekompensatę? Nie do końca. Po pierwsze należy udowodnić, że taką pracę się wykonywało i że wiązało się to ze znaczącym obciążeniem wzroku. Po drugie rekompensata wiąże się z prawem do emerytury pomostowej, to znaczy, że należy się osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. i pracującym w szczególnych warunkach co najmniej 15 lat przed 1 stycznia 2009 r. Po trzecie: dotyczy tylko osób zatrudnionych na pełnym etacie i bez przerw.

A na koniec – oddalenie skargi kasacyjnej od tego konkretnego wyroku nie oznacza, że ZUS automatycznie musi zastosować się do sentencji Sądu Najwyższego w każdej podobnej sprawie.  Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie stanowi prawa, lecz jego wykładnię. Nie ma więc charakteru wiążącego dla sądów powszechnych. Stanowi jednak wskazówkę interpretacyjną.
2
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.