W centrum Drogi Mlecznej może znajdować się coś zupełnie innego niż czarna dziura

W centrum Drogi Mlecznej znajduje się supermasywna czarna dziura zwana Sagittarius A*. Tak przynajmniej głoszą teorie uznawane przez lat od naukowców. Wygląda jednak na to, że sytuacja może się zmienić za sprawą nowych badań.

Artykuł, który ma się wkrótce ukazać na łamach MNRAS Letters, sugeruje, że w środku naszej galaktyki może się znajdować ogromnych rozmiarów jądro składające się z ciemnej materii. Jego obecność mogłaby wyjaśniać nietypowe zachowania obiektów krążących wokół centrum Drogi Mlecznej.

Sagittarius A* to hipotetyczna czarna dziura o masie około 4,15 mln razy większej od masy Słońca. Do określenia jej gabarytów użyto obserwacji ruchu gwiazd wokół centrum galaktyki – szczególnie gwiazdy zwanej S2. Jej ruch oraz zmiany kolorów potwierdzają tezę, że we wnętrzu Drogi Mlecznej znajduje się niezwykle masywny i gęsty obiekt, najprawdopodobniej czarna dziura. Gdy gwiazda krąży wokół niej, jej orbita przesuwa się, a punkt najbliższy czarnej dziurze zmienia się wraz z każdym obrotem. W oparciu o ogólną teorię względności Einsteina naukowcy są w stanie przewidzieć zmiany tej orbity.

W centrum Drogi Mlecznej powinna znajdować się supermasywna czarna dziura zwana Sagittarius A*

Autorzy nowych badań sądzą, że zwarty obiekt – uznawany za Sagittarius A* – nie jest czarną dziurą, lecz jądrem ciemnej materii. Zachowanie gwiazdy S2 mogłoby zostać wyjaśnione w myśl scenariusza zakładającego udział ciemnej materii w większym stopniu aniżeli w przypadku obecności czarnej dziury. Symulacje związane z gwiazdami typu widmowego S również potwierdziły przytoczoną hipotezę.

Ciemna materia jest hipotetyczną formą materii, która miałaby stanowić większość materii występującej we wszechświecie. O jej istnieniu świadczy obserwowany obrót i ruch galaktyk, choć brakuje bezpośrednich dowodów na jej istnienie. Jako że nie oddziałuje ona ze światłem, a jej istota budzi wiele niewiadomych, to określa się ją mianem ciemnej. Gdyby w centrum Drogi Mlecznej faktycznie znajdowało się masywne jądro składające się z ciemnej materii, to tworzące ją cząsteczki miałyby masę wynoszącą około 1/9 masy elektronu.