Dowodztwo-Komponentu-Wojsk-Obrony-Cyberprzestrzeni

Polskie Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni powołane oficjalnie

Dziś, tj. 8 lutego w dzień bezpiecznego internetu, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powołał oficjalnie Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, którego dowódcą został dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) gen. bryg. Karol Molenda.

Dowództwo WOC będzie ściśle zintegrowane z istniejącym już Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Jak stwierdził polski minister obrony Mariusz Błaszczak, jest to kolejny krok w zapewnieniu najwyższego poziomu cyberbezpieczeństwa dla naszego kraju. Cel ten realizowany jest zresztą od 2016 r.:

— W 2016 roku podczas Szczytu NATO w Warszawie cyberprzestrzeń uznano za domenę operacyjną, w odniesieniu do której można korzystać z art.5. Konsekwentnie budowaliśmy struktury cyberbezpieczeństwa, powołaliśmy Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. W Dniu Bezpiecznego Internetu ogłaszamy kolejny krok – powiedział Błaszczak

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni powołane w 2019 r. połączyło rozproszone wcześniej instytucje zajmujące się kwestiami cyberbezpieczeństwa. Teraz, po powołaniu Dowództwa WOC, budowanie wojskowej struktury, której celem będzie ochrona Polski przed cyberatakami możemy uznać za zakończone. Z formalnego punktu widzenia oczywiście.

— Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni, to jest regularne wojsko, posiada zdolności zarówno obronne, zdolności służące rozpoznaniu jak i zdolności służące ofensywie, jeśli taka byłaby konieczność – powiedział Błaszczak

Minister Obrony Narodowej dodał, że tego rodzaju zdolności pozwolą na realizację doktryny NATO dot. odstraszania potencjalnych agresorów.

MON inwestuje w przyszłych specjalistów, którzy zasilą Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Chodzi m.in. o utworzenie Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego oraz współfinansowanych przez MON szkół w każdym województwie. Zgodnie z planem, absolwenci tych placówek mają zasilić szeregi WOC.

Czytaj również: Polska cyberzbrojna

Oprócz tego, wszystkie polskie uczelnie wojskowe zwiększyły liczbę miejsc na kierunkach związanych z cyberbezpieczeństwem. Wszystko po to, żeby wykształcić nową kadrę wojskowych, zaznajomionych z nowymi technologiami.

— Musimy inwestować w ekspertów, odpowiednie zaplecze techniczne. Działamy w trzech obszarach. Po pierwsze – działamy w defensywie, działaniach obronnych; musimy wiedzieć, jaki się bronić. Po drugie: rozpoznanie – przeciwnika, jak i infrastruktury. Po trzecie: ofensywa, czyli nasz miecz. Z reguły działamy po cichu. Jeśli o nas nie słyszycie, to znaczy, że dobrze realizujemy swoje działania – powiedział generał Karol Molenda.