Wyprodukowali cząsteczkę, która pomoże w obserwacjach krańców wszechświata. To pierwszy taki przypadek

Naukowcy z Uniwersytetu Hawajskiego w Mānoa po raz pierwszy wyprodukowali w warunkach laboratoryjnych metanodiol. Odkrycie to ma duże znaczenie dla specjalistów zajmujących się naukami organicznymi, atmosferycznymi i astrochemią.
W warunkach laboratoryjnych udało się zsyntetyzować metanodiol

W warunkach laboratoryjnych udało się zsyntetyzować metanodiol

Metanodiol, znany również jako monohydrat formaldehydu lub glikol metylenowy, ma wzór chemiczny CH2(OH)2 i jest najprostszym diolem geminalnym, czyli cząsteczką, w której przy jednym atomie węgla znajdują się dwie grupy hydroksylowe (OH). Te cząsteczki organiczne są kluczowymi półproduktami w tworzeniu aerozoli i reakcjach zachodzących w warstwie ozonowej atmosfery.

Naukowcy z Wydziału Chemii z Uniwersytetu Hawajskiego w Mānoa, pod kierownictwem prof. Ralfa Kaisera, przygotowali metanodiol w procesie energetycznego przetwarzania lodu w ekstremalnie niskich temperaturach i obserwowali cząsteczkę za pomocą zaawansowanego spektrometru masowego wykorzystującego fotojonizację w przestrajalnej próżni (proces, w którym jon powstaje w wyniku oddziaływania fotonu z atomem lub cząsteczką).

Metanodiol

Potwierdzono, że powstanie metanodiolu jest możliwe w warunkach laboratoryjnych, dzięki reakcji elektronowego wzbudzenia atomów tlenu z metanolem.

Przeprowadzony eksperyment poszerza naszą wiedzę na temat podstawowej chemii i wiązań chemicznych występujących w diolach geminalnych. Astronomowie mogą wykorzystać radioteleskopy do identyfikacji nieuchwytnych cząsteczek, takich jak metanodiol, w odległych regionach Wszechświata.

Czytaj też: Tej cząsteczki poszukiwano od 70 lat. Wreszcie się udało zsyntetyzować krystaliczny nanografen

Nowa strategia syntezy cząsteczek, takich jak diole geminalne, może przybliżyć nas do zrozumienia struktury molekularnej i wiązań chemicznych egzotycznych cząsteczek organicznych, które według podręczników “nie powinny istnieć”. Autorzy planują również zbadanie stabilności i otrzymywanie metanetriolu i metanetetraolu.