Dogonić stracony czas

Przegląd programów ułatwiających zarządzanie projektami

Kiedyś dawno, dawno temu ludzie żyli w beztrosce wypełniając swój czas prostymi pracami typu polowanie czy też uprawa ziemi. W związku z małym stopniem złożoności tych zajęć proces planowania mógł odbywać się intuicyjnie i bez zbędnego formalizmu.

Gdy życie zaczęło stawiać coraz to nowe, poważniejsze wyzwania (np. budowa egipskich piramid), człowiek musiał nauczyć się współpracować z innymi ludźmi. Było to niezbędne, by móc realizować te złożone zadania. Wtedy szacunek i sławę zyskiwały osoby, potrafiące zapanować nad gąszczem czynności, które powinny zostać wykonane w określonym czasie i za pomocą dostępnych w danej chwili wykonawców. W dobie rewolucji naukowo-technicznej problemy te spotęgowały się i naturalną koleją rzeczy było powstanie naukowych technik zarządzania projektami.

Wykresy PERT – planowanie i kontrola projektów

Jednym ze współczesnych sposobów planowania i kontroli wykonania skomplikowanych przedsięwzięć jest technika oparta na wykresach PERT (Project Evaluation and Review Technique). Metoda ta pozwala skupić się na strukturze projektu. To może się okazać przydatne w przypadku analizy bardzo złożonego przedsięwzięcia np. procesu montażu samochodu osobowego (średnio od co najmniej kilkuset do paru tysięcy czynności). Wówczas interesuje nas bardziej kolejność i uporządkowanie zadań niż ich precyzyjne umiejscowienie w czasie.

słowniczek
kalendarz – graficzny sposób reprezentacji projektu, w którym realizacja zadań (reprezentowanych prostokątami), przypisana jest do wybranych dni kalendarzowych; pozwala to na szybką orientację, jaką część projektu należy wykonać w danym dniu
projekt – zbiór zadań połączonych ze sobą łańcuchem (lub wieloma łańcuchami) zależności, w którym każda z czynności ma swoje określone miejsce w czasie
ścieżka krytyczna – ciąg zadań, w którym opóźnienie lub przyspieszenie wykonania jednego z nich wpływa na termin zakończenia całego projektu
zadanie – pojedyncza czynność (bądź ich grupa stanowiąca pewną całość), którą można opisać za pomocą następujących parametrów: czas trwania, data rozpoczęcia i zakończenia oraz jego koszt

Wykres Gantta

Kolejną techniką wspomagającą proces zarządzania projektem jest metoda opierająca się na wykresie Gantta. Pozwala ona zwrócić baczniejszą uwagę na strukturę chronologiczną projektu. Uwzględnia przy tym bezwzględny czas trwania zadań wyrażany np. w roboczogodzinach lub roboczodniach. W tej metodzie ścieżka krytyczna (patrz słowniczek) bardziej intuicyjnie wskazuje nam zadania „szczególnej troski”. Dzięki temu warto ją stosować w projektach, które wymagają dużej dyscypliny w dotrzymywaniu terminów.

Uwagamamy to na chip-cd 1/97
na CHIP-CD 1/97 znajdują się wersje testowe następujących programów:
Primavera Project Planner (P3) 1.1
SureTrak Project Manager 1.5

W obu metodach stykamy się z dwoma zagadnieniami: powiązaniem zadań w łańcuchy oraz przydzieleniem do nich wykonawców. Każda z tych rzeczy jest istotna i należałoby się jej przyjrzeć z bliska.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.