Eksplorator cyberprzestrzeni

Krótki test programu do tworzenia virtualnych rzeczywistości - pomocnych do zrozumienia fizycznych cech otaczającego nas świata

Dzięki rzeczywistości wirtualnej architekt nie musi już budować makiety, aby jego klient mógł zapoznać się z rozkładem pokoi, rozstawić meble czy wybrać rodzaj tapety. Z pomocą specjalnego hełmu, wirtualnej rękawicy oraz takich programów, jak np. VR-Explorer firmy Pulsar Electronics, możliwe stało się wykonanie wszystkich tych czynności bez ruszania się z miejsca.
Omawiany pakiet służy do tworzenia i prezentacji interakcyjnych symulacji odbywających się w czasie rzeczywistym. Zawiera on trzy samodzielne aplikacje. Pierwsza z nich – VR-Edit – to edytor, w którym projektuje się proste elementy trójwymiarowego świata. Narzędzia zawarte w programie pozwalają na budowę i łączenie w większe grupy podstawowych obiektów symulacji, składających się z prostych brył geometrycznych (np. wielościanów czy kul). Dodatkowym atutem aplikacji jest możliwość importu elementów w formatach 3DS (3D Studio) oraz DXF (AutoCAD). Program umożliwia wyświetlanie obrazu (obroty, przesunięcia) w czasie rzeczywistym, co znacznie ułatwia proces projektowy.

cyberprzestrzeńVR-Explorer umożliwia bardzo proste tworzenie dowolnych dynamicznych symulacji, np. obrazujących zjawiska fizyczne zachodzące w polu elektrycznym

Drugim modułem pakietu jest VR-Finish, służący do „ożywiania” symulacji. Pozwala przygotować tło statyczne (np. wybrać rodzaj podłoża), na-dać cechy fizyczne dynamicznym obiektom tworzonego świata (m.in. masę, ładunek, rodzaj wytwarzanego pola), ustalić sposób ich zachowania (oddziaływania) oraz przydzielić im określone zadanie (w oparciu o predefiniowaną listę). W ten sposób moż-na np. testować kolizję, symulować ruch cząstek w polu elektrycznym czy zaprojektować sposób otwierania nietypowych drzwi – zestawienie możliwych akcji, jakie można przydzielić wybranemu obiektowi obejmuje 70 pozycji i jest w zupełności wystarczające dla większości zastosowań.
Ostatnią aplikacją pakietu jest moduł runtime – VR-Runner, umożliwiający odtwarzanie przygotowanej symulacji z użyciem różnych systemów wyświetlania. Program współpracuje z ok. 15 urządzeniami VR, wśród których znajdują się hełmy wirtualne, urządzenia sterujące o wielu stopniach swobody oraz systemy śledzenia ruchów użytkownika.

duża funkcjonalność
import obiektów w formacie DXF oraz 3DS
darmowy moduł runtime
bardzo dobry stosunek cena/możliwości programu
niedopracowany interfejs
zbyt ogólna dokumentacja oraz system pomocy
W skrócie
VR-Explorer 1.10
Wymagania: PC 486 DX2-66; 8 MB RAM; karta graficzna SVGA z akceleratorem; Windows 3.1x lub Windows 95; min. 15 MB na dysku
Producent: Pulsar Electronics, Radom,
tel.: (0-48) 360 03 36,
fax: (0-48) 360 08 77,
e-mail: [email protected]
Cena: 596 zł

Pomimo dużych możliwości, pakiet VR-Explorer wymaga udoskonalenia. Największe zastrzeżenia można mieć do interfejsu graficznego, który jest zbyt mało intuicyjny, a nawet miejscami niestarannie zaprojektowany. Dla przykładu brakuje obsługi prawego klawisza myszy, a program nie zawsze zapamiętuje zmiany w edytowanym zbiorze (dzieje się tak podczas zamykania aplikacji). Dopracowania wymaga także dokumentacja oraz system pomocy. Są one, jak na stopień skomplikowania programu, zbyt lakoniczne i nie tłumaczą wystarczająco dokładnie sposobu budowy symulacji oraz posługiwania się samym pakietem.
Mimo powyższych uwag, VR-Explorer należy uznać za bardzo funkcjonalny i niedrogi pakiet. Znakomicie nadaje się do budowy i prezentacji dynamicznych symulacji różnego typu i może znaleźć zastosowanie w szkołach (np. do demonstracji zjawisk fizycznych), w marketingu (nietypowe prezentacje), u inżynierów CAD (prezentacja projektów architektonicznych) itp. Znakomitym uzupełnieniem pakietu będą urządzenia VR (hełmy wirtualne, systemy śledzenia), które umożliwią obejrzenie przygotowanego projektu w trzech wymiarach, nie są one jednak konieczne, aby można było wykorzystać możliwości oferowane przez VR-Explorera.