Eksplorator cyberprzestrzeni

Dzięki rzeczywistości wirtualnej architekt nie musi już budować makiety, aby jego klient zapoznał się z rozkładem pokoi, rozstawił meble czy wybrał tapetę. Z pomocą specjalnego hełmu, wirtualnej rękawicy oraz takich programów, jak np. VR-Explorer firmy Pulsar Electronics, możliwe stało się wykonanie wszystkich tych czynności bez ruszania się z miejsca.

VR-Explorer – zastosowanie i aplikacje składowe – VR-Edit, VR-Finish i VR-Runner

Omawiany pakiet służy do tworzenia i prezentacji interakcyjnych symulacji odbywających się w czasie rzeczywistym. Zawiera on trzy samodzielne aplikacje. Pierwsza z nich – VR-Edit – to edytor, w którym projektuje się proste elementy trójwymiarowego świata. Narzędzia zawarte w programie pozwalają na budowę i łączenie w większe grupy podstawowych obiektów symulacji, składających się z prostych brył geometrycznych (np. wielościanów czy kul). Dodatkowym atutem aplikacji jest możliwość importu elementów w formatach 3DS (3D Studio) oraz DXF (AutoCAD). Program umożliwia wyświetlanie obrazu (obroty, przesunięcia) w czasie rzeczywistym, co znacznie ułatwia proces projektowy.

vr explorer VR-Explorer umożliwia bardzo proste tworzenie dowolnych dynamicznych symulacji, np. obrazujących zjawiska fizyczne zachodzące w polu elektrycznym

Drugim modułem pakietu jest VR-Finish, służący do „ożywiania” symulacji. Pozwala przygotować tło statyczne (np. wybrać rodzaj podłoża), nadać cechy fizyczne dynamicznym obiektom tworzonego świata (m.in. masę, ładunek, rodzaj wytwarzanego pola), ustalić sposób ich zachowania (oddziaływania) oraz przydzielić im określone zadanie (w oparciu o predefiniowaną listę). W ten sposób można np. testować kolizję, symulować ruch cząstek w polu elektrycznym, czy zaprojektować sposób otwierania nietypowych drzwi – zestawienie możliwych akcji, jakie można przydzielić wybranemu obiektowi obejmuje 70 pozycji i jest w zupełności wystarczające dla większości zastosowań.
Ostatnią aplikacją pakietu jest moduł runtime – VR-Runner, umożliwiający odtwarzanie przygotowanej symulacji z użyciem różnych systemów wyświetlania. Program współpracuje z ok. 15 urządzeniami VR, wśród których znajdują się hełmy wirtualne, urządzenia sterujące o wielu stopniach swobody oraz systemy śledzenia ruchów użytkownika.

Reklama
duża funkcjonalność
import obiektów w formacie DXF oraz 3DS
darmowy moduł runtime
bardzo dobry stosunek cena/możliwości programu
niedopracowany interfejs
zbyt ogólna dokumentacja oraz system pomocy
W skrócie
VR-Explorer 1.10
Wymagania: PC 486 DX2-66; 8 MB RAM; karta graficzna SVGA z akceleratorem; Windows 3.1x lub Windows 95; min. 15 MB na dysku
Producent: Pulsar Electronics, Radom,
tel.: (0-48) 360 03 36,
fax: (0-48) 360 08 77,
e-mail: [email protected]
Cena: 596 zł

VR-Explorer – niedoskonałości i powody do zakupu

Pomimo dużych możliwości, pakiet VR-Explorer wymaga udoskonalenia. Największe zastrzeżenia można mieć do interfejsu graficznego, który jest zbyt mało intuicyjny, a nawet miejscami niestarannie zaprojektowany. Dla przykładu brakuje obsługi prawego klawisza myszy. Ponadto program nie zawsze zapamiętuje zmiany w edytowanym zbiorze (dzieje się tak podczas zamykania aplikacji). Dopracowania wymaga także dokumentacja oraz system pomocy. Są one, jak na stopień skomplikowania programu, zbyt lakoniczne. Przez to niewystarczająco dokładnie tłumaczą sposób budowy symulacji oraz posługiwania się samym pakietem.

Mimo powyższych uwag, VR-Explorer należy uznać za bardzo funkcjonalny i niedrogi pakiet. Znakomicie nadaje się do budowy i prezentacji dynamicznych symulacji różnego typu i może znaleźć zastosowanie w szkołach (np. do demonstracji zjawisk fizycznych), w marketingu (nietypowe prezentacje), u inżynierów CAD (prezentacja projektów architektonicznych) itp. Znakomitym uzupełnieniem pakietu będą urządzenia VR (hełmy wirtualne, systemy śledzenia), które umożliwią obejrzenie przygotowanego projektu w trzech wymiarach, nie są one jednak konieczne, aby można było wykorzystać możliwości oferowane przez VR-Explorera.