Hsząszcz bżmi w czcinie…

W opanowaniu zasad polskiej pisowni mogą pomóc ćwiczenia, polegające na utrwalaniu trudniejszych wyrazów czy zasad. Niestety, taka forma pozyskiwania wiedzy jest dość monotonna. Z pomocą przychodzi tu program Dyktando autorstwa firmy ZiP Soft. Dyktando oferuje uatrakcyjnioną formę komputerowej „kartkówki”.

program dyktando do nauki ortografii Podczas wpisywania tekstu, program Dyktando może na bieżąco korygować wszystkie błędy popełniane przez ucznia

Możliwości programu Dyktando

Aplikacja ułatwia naukę interpunkcji i ortografii. Do wybory są różne typy dyktanda. Ćwiczenie to może przybierać kilka form: od pisania z pamięci uprzednio obserwowanego tekstu na ekranie komputera, aż po zapisywanie zdań dyktowanych przez komputer (lub nauczyciela). W drugim przypadku program analizuje na bieżąco wpisywane zdania, dyktując kolejną frazę (związek wyrazów, stanowiący całość znaczeniową i intonacyjną, zakończony obniżeniem tonu, np. zdanie) dopiero po zakończeniu wpisywania poprzedniej, co pozwala na dopasowanie szybkości dyktowania do możliwości osoby korzystającej z programu. Po zakończeniu dyktanda wyświetlane są wszystkie błędy popełnione przez ucznia oraz ocena końcowa. Istnieje możliwość korygowania pomyłek już na etapie wpisywania tekstu (patrz ilustracja), czy nawet wymuszanie poprawnej pisowni (komputer nie pozwala na wprowadzanie innych liter niż prawidłowe).

Reklama
trafnie dobrane dyktanda
możliwość opracowywania własnych tekstów
uwzględnianie w ocenie stopnia zaawansowania wiedzy ucznia
wysoka jakość nagrań dźwiękowych
dyktanda oraz teoria w postaci „papierowej”
W skrócie
Dyktando 1.0 dla Windows
Wymagania: PC 386; 4 MB RAM; napęd CD-ROM; Windows 3.1x; min. 3,5 MB na dysku
Producent: ZiP Soft, Gliwice,
tel./fax: (0-32) 38 34 90
Cena: 97 zł (wersja edukacyjna – 72,59 zł)

Możliwość przygotowania autorskich dyktand

Użytkownicy mogą samodzielnie przygotowywać dyktanda. Proces ten składa się z jednej lub dwóch części, w zależności od typu ćwiczenia. W pierwszej fazie wpisuje się tekst w edytorze Dyktanda, oznaczając miejsca występowania pisowni wariantowej (części tekstu, która może być zapisana na kilka sposobów) oraz fragmenty, w których potencjalnie można popełnić błędy ortograficzne lub interpunkcyjne. Następnie określa się stopień każdej pomyłki, poprzez przypisanie określonej liczby punktów karnych. Jeśli zdania mają być dyktowane, przechodzi się do drugiej, opcjonalnej fazy realizacji projektu. Opracowuje się w niej zarejestrowany wcześniej plik.WAV z nagranym tekstem dyktanda (w pakiecie nie ma aplikacji do zapisu dźwięku). Proces ten polega na podziale zbioru na części oraz na synchronizacji wydzielonych fragmentów z odpowiednimi frazami z dyktanda.

Zawartość programu Dyktando

Do programu dołączono 34 dyktanda, przeznaczone dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej i średniej oraz 12 tekstów, przygotowanych przez prof. Andrzeja Markowskiego na ogólnopolski konkurs ortograficzny „Dyktando” (z lat 1988-1993). Wszystkie teksty dostarczone są również w wersji drukowanej, która zawiera dodatkowo omówienie pisowni trudniejszych wyrazów występujących w dyktandach. Książka poprzedzona jest wstępem teoretycznym oraz komunikatami Komisji Kultury Języka dotyczącymi najnowszych zmian zasad polskiej pisowni.
Omawiana aplikacja jest profesjonalnym programem do nauki ortografii. Trafnie dobrane dyktanda oraz możliwość opracowywania własnych tekstów pozwalają na wykorzystanie programu praktycznie w każdym domu i szkole, niezależnie od jej profilu czy stopnia zaawansowania uczniów. Na zakończenie wypada jeszcze tylko pochwalić pracowników firmy ZiP Soft: przy zachowaniu niewysokiej ceny potrafili stworzyć bardzo funkcjonalny program edukacyjny, zaopatrzony w obszerną dokumentację (wraz ze wskazówkami merytorycznymi) oraz dokładny system pomocy.