Chorować wygodniej

Opis prostego w obsłudze programu, przeznaczonego do wspierania placówek zdrowotnych

Miła, uśmiechnięta panienka w szpitalnej rejestracji, obsługująca pacjenta zaledwie kilkanaście sekund. Lekarz patrzący na chorego jak na osobę potrzebującą pomocy, a nie na sakiewkę pełną pieniędzy. Czy to utopia…? Trudno powiedzieć. Na pewno pomocą w osiągnięciu ideału okazać się może system MedicAll, przeznaczony do wspomagania służby zdrowia przy przechowywaniu informacji o pacjentach i prowadzeniu prac administracyjnych.

Instalacja programu MedicAll

Instalacja programu przebiega nieco dziwacznie, ponieważ komputer domaga się parokrotnego wkładania pierwszej i drugiej dyskietki instalacyjnej. MedicAll jest prostą w obsłudze bazą danych, z możliwością graficznego przedstawiania zaobserwowanych zjawisk, zorganizowania diagramu dyżurów w dużej placówce zdrowia itp. W skład aplikacji wchodzi osiem modułów: Ambulatorium (Gabinet), Oddział, Pracownia, Terminariusz, Receptularz, Statystyki, Administrator i Urządzenia.

medicallProstota obsługi i duża funkcjonalność to cechy programu medycznego MedicAll

Wprowadzanie danych

Pierwszy kontakt lekarza z pacjentem wymaga wprowadzenia podstawowych danych, tj. imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu, numeru polisy ubezpieczeniowej itp. Po wpisaniu tych danych na pasku narzędzi, pojawia się imię, nazwisko i wiek pacjenta. Następnie przeprowadza się wywiad, a zdobyte informacje wprowadza do maszyny. Na specjalnym diagramie można zaznaczyć chorą część narządu. Po ustaleniu przyczyny choroby ordynuje się odpowiednie lekarstwa i zabiegi. Z rozwijalnej listy widniejącej u góry ekranu wybiera się receptularz i na ukazującym się druczku recepty wypisuje lekarstwa.

Zdjęcia z badań na mapach bitowych

Najczęściej, po upływie określonego czasu, wyrzuca się karty chorobowe pacjentów, by nie „zawalały” i tak przepełnionych kartotek, tracąc w ten sposób wiele ważnych informacji. Przykładowo, uważa się, że żywotność zdjęcia rentgenowskiego sięga pół roku. Oczywiście, sama klisza będzie czytelna nawet po dziesięciu latach, lecz możliwości odnalezienia jej w stosie kopert z podobnymi zdjęciami jest minimalna. Opisywany program pozwala jednak bezpośrednio z aparatury zapisywać zdjęcia lub przebieg badania EKG, gastroskopii itd. w formie mapy bitowej. Trudno przecenić tę cechę aplikacji, dzięki której prześledzić można wyniki badań z wielu lat.

Tak czy inaczej, pojedyncza aplikacja w jednym gabinecie tylko trochę poprawi komfort pracy. W założeniach autorów MedicAll może pracować w wielu placówkach służby zdrowia. Ułatwiona jest wtedy wymiana informacji o pacjencie, a w przypadku zagrożenia epidemią – codzienne przekazywanie statystyk lekarzowi wojewódzkiemu.

łatwość obsługi
generowanie recept i rachunków
możliwość komunikacji z innymi typowymi bazami danych poprzez sieć
możliwość zapisu zdjęć i EKG bezpośrednio z aparatury
brak systemu pomocy
W skrócie
MedicAll
Wymagania: PC 386; 4 MB RAM; Windows 3.1x; ok. 5-7 MB na dysku
Producent: DOTS, Kraków
Dostarczył: Optimus Bis, Kraków
tel.: (0-12) 33 78 41
fax: (0-12) 33 20 18
e-mail: [email protected]
Cena: 1222 zł

Zarządzanie dyżurami w terminarzu

System wyposażony został w moduł Terminarz, ułatwiający zarządzanie dyżurami w dużej placówce zdrowia (np. w szpitalu czy klinice). Z kolei moduł Statystyka pomoże zarówno lekarzowi opracowującemu materiały do pracy naukowej, jak i w prowadzeniu pojedynczego gabinetu. Dzięki temu zorientuje się on, ile materiałów opatrunkowych, lekarstw, strzykawek i innych atrybutów uczniów Eskulapa należy zamówić.

Jak zapewne wszyscy wiedzą, zmieniło się w Polsce prawodawstwo. Od 1 stycznia 1997 roku każdy prywatny gabinet musi prowadzić rozliczenia dla Urzędu Skarbowego. Jest to czynność nadzwyczaj uciążliwa, lecz komputer, wraz z programem MedicAll, wykona ją za lekarzy. Myślę, że również z tego powodu warto zainteresować się aplikacją. Jedyne negatywne wrażenie przy kontakcie z opisywanym programem wywołuje próba skorzystania z systemu pomocy, którego po prostu nie ma.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.