Elektroniczny polonista

Przegląd dostępnych w polskich wersjach językowych programów do sprawdzania poprawności tekstu

Zdarzają się osoby, które rzadko popełniają błędy pisząc po polsku. Ale są też tacy, którzy nawet w słowie dla potrafią zrobić omyłkę. Głównie dla nich zaprojektowano komputerowe narzędzia językowe, wspomagające proces tworzenia tekstu, zbudowanego zgodnie z regułami ortograficznymi.

Nie jest łatwo pisać poprawnie po polsku, najczęściej dlatego, że ze względów praktycznych zmiany pisowni są spóźnione w stosunku do naturalnego rozwoju języka. Możemy się za to pocieszać tym, że w języku angielskim ortografia oddaje wymowę z wieku XIV!

Aby ułatwić stosowanie poprawnej pisowni stworzono słowniki ortograficzne, które ostatnimi czasy podległy procesowi komputeryzacji. Obecnie nie ma praktycznie edytora tekstu, nie wyposażonego w moduł do sprawdzania pisowni. Opracowano także programy automatycznie dzielące wyrazy pomiędzy kolejnymi liniami tekstu. Choć w języku polskim czynność ta jest stosunkowo prosta, miejsce podziału nie zawsze jest oczywiste (czy napiszemy war-stwica, wars-twica, czy warst-wica ?).

Edytory tekstu wyposażane są także w słowniki wyrazów bliskoznacznych, czasami ukazujące też wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu; niestety jak dotąd słowników analizujących polskie teksty nie wyposażono w taką funkcję. Nie istnieją też programy sprawdzające poprawność rodzimej gramatyki i stylistyki tekstu.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.