1 + 1 ?= 3

W pierwszej części warsztatu JavaScript (CHIP 5/97) pokazaliśmy, jak wstawić skrypt Javy do dokumentu HTML. Nauczyliśmy się również, w jaki sposób przy pomocy metody document.write() wyświetlić tekst na stronie WWW oraz jak posłużyć się obiektem Date(), aby umieścić na stronie bieżącą datę i czas systemowy naszego komputera. Dziś ciąg dalszy odpowiedzi na niektóre pytania, na przykład:
Liczenie w pamięci nie jest mocną stroną wielu osób. Bez większego problemu można jednak na stronie WWW… stworzyć prosty kalkulator. W tej części warsztatu poświęconego skryptowi Java zobaczymy, jak dobrze uzupełniają się JavaScript i HTML.

W jaki sposób wyświetlić rysunki? Można tego dokonać przy pomocy metody write(), która rozpoznaje i interpretuje etykiety HTML. Wystarczy podać znaną z języka HTML etykietę określającą rysunek:

Document.write(“img src=”rysunek.gif”)

Ponadto można wykorzystywać wszystkie etykiety służące do formatowania i definiowania tekstu lub grafiki.

Jaka jest różnica pomiędzy write() i writeln()? Obie metody wyświetlają tekst w taki sam sposób. Różnica polega na tym, że writeln() dodaje do tekstu znak końca linii. W przypadku tekstu niesformatowanego znak ten jest ignorowany przez przeglądarkę, jeśli jednak jest on poprzedzony etykietą

, przeglądarka potraktuje go jako rozkaz rozpoczęcia nowego wiersza.

Uwagamamy to na chip-cd 5/97
Dodatkowe informacje na temat języka JavaScript można znaleźć na CHIP-CD w dziale Software | JavaScript

Co zrobić z przeglądarkami, które nie obsługują JavaScript? Niestety, do tekstu pierwszej części niniejszego cyklu wkradł się błąd. Użycie mylnie podanej sekwencji < !...... > nie rozwiązuje tego problemu. W celu ukrycia kodu JavaScript przed przeglądarkami, które go nie obsługują, należy oznaczyć cały skrypt jako komentarz HTML. Blok komentarza otwiera etykieta:

<!--komentarz,

zaś zamyka go linia:

//--> .

Znacznie więcej możliwości w tym zakresie oferuje JavaScript. Interesującym przykładem jest wbudowany w stronę WWW kalkulator, który wykonuje operacje na wprowadzanych liczbach. Pokażemy, jak zaprogramować prosty kalkulator, z którego będzie mógł skorzystać każdy odwiedzający naszą stronę gość.

Więcej:bezcatnews