Świat w zasięg

W porównaniu z innymi programami terminalowymi wykorzystującymi tryb ANSI czy RIPScript, Worldgroup Manager pozwala na wykorzystanie podczas połączeń z serwerem BBS-u grafiki o wysokiej rozdzielczości, multimediów oraz wielowątkowości.

O Worldgroup Managerze (WGM) pisaliśmy już w CHIP-ie ponad rok temu. W numerze 4/96, s. 106 przedstawiliśmy workshop starszej wersji tego programu – 1.0 PL. Ponieważ sposób obsługi aplikacji zmienił się w niewielkim stopniu, w niniejszym artykule opiszemy różnice w stosunku do poprzedniej edycji (z poprzedniego tekstu radzimy wykorzystać punkty: “Konfiguracja i uruchomienie”, “Telekonferencja” i “Biblioteki plików”).

Niniejszy opis przeprowadzimy na następującym przykładzie:wyobraźmy

sobie, że wykupiliśmy prenumeratę CHIP-a, dzięki której będziemy mogli wysyłać z naszego BBS-u pocztę za pośrednictwem Internetu. W tym celu musimy samodzielnie założyć konto na serwerze i poprosić administratora systemu o rozszerzenie uprawnień (użytkownicy nie będący subskrybentami mogą przesyłać listy jedynie w obrębie BBS-u).

Na koniec wstępu uwaga. Multimedialne i wielowątkowe możliwości WGM można wykorzystać jedynie przy połączeniach z BBS-ami wykorzystującymi pakiet Worldgroup Server. W przypadku łączenia się z serwerami pracującymi na innym oprogramowaniu WGM wykorzysta tryb terminalowy – ANSI.

Więcej:bezcatnews