Świątynia nieskrępowane

Tim Berners-Lee powinien zostać laureatem nagrody Nobla. Przyjmując oczywiście, że jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziejach ludzkości, zaś standard HTTP (HyperText Transport Protocol), pozwalający na udostępnienie w Internecie dokumentów hipertekstowych powiązanych między sobą odsyłaczami, do takich osiągnięć się zalicza. Fenomen Internetu – ogólnoświatowej sieci znoszącej barierę odległości i czasu oraz pozwalającej na swobodne komunikowanie się ludzi z różnych kręgów kulturowych, trwa od kilku lat. Upodobali sobie go również artyści, dla których dostęp do nieograniczonego audytorium, możliwość eksperymentowania z nie do końca poznanym medium stwarzającym możliwość wielopłaszczyznowego kontaktu z odbiorcą miała zawsze duże znaczenie.

Ulay/Abramovic:
“The world is my country: The Sex Life of Flowers”
tak lepiej widać...

Technika komputerowa dająca wspaniałe możliwości manipulowania obrazem i dźwiękiem oraz nowego rodzaju percepcji w przestrzeni cybernetycznej przyciąga awangardowych twórców zafascynowanych nieokreślonością i wieloznacznością tworów powstających i żyjących wyłącznie w Sieci.

Więcej:bezcatnews