Windows 97: Internet nad

Od premiery Windows 95 miną wkrótce dwa lata. Nie zanosi się jednak na trzecie urodziny, gdyż Microsoft pracuje już usilnie nad następcą “95” oznaczonym nazwą kodową “Memphis”. CHIP przyjrzał się uważniej wersji Beta 1.

Nadchodzą prawdopodobnie ciężkie czasy dla firmy Netscape: z następcą Windows 95 Microsoft zintegrował przeglądarkę WWW – Internet Explorera. W Memphis zacierają się różnice pomiędzy Internet Explorerem a windowsowym menedżerem plików. “Internet” jest jedną z pozycji w drzewie katalogów wyświetlanych przez Eksploratora: kliknięcie myszką zamienia menedżera plików w przeglądarkę WWW, w której zawartość katalogów ustępuje miejsca stronom HTML.

Pod jednym dachem: Memphis jednoczy windowsowego Eksploratora z Internet Explorerem w jednym stali domu

Tak więc z punktu widzenia obsługi, dla użytkownika nie ma żadnej różnicy, czy odwołuje się on do folderów na dysku twardym w sieci lokalnej (intranecie), czy też do stron WWW, serwera FTP lub internetowych grup tematycznych. Ta integracja Internet Explorera z Pulpitem Windows określana jest przez Microsoft terminem WebView .

Rozszerzona została też rozwijalna lista Eksploratora, na której w Windows 95 wyświetlane są informacje o dostępnych dyskach i aktualnym katalogu. Nowa wer-sja pozwala użytkownikowi umieścić na tej liście adresy URL (adresy internetowe, takie jak http://www.chip.pl ), dzięki czemu Eksplorator automatycznie próbuje załadować wybraną stronę. Do menu Start dodano nową opcję Favorites zawierającą listę ulubionych adresów internetowych. Na wspomnianej liście bez problemu można też ulokować katalog z dysku lokalnego lub sieciowego. Kliknięcie wybranego katalogu z menu Favorites powoduje jego otwarcie w Eksploratorze.

Za pomocą technologii ActiveX do współpracy z Internetem został przystosowany również Pulpit. Jako tapetę użytkownik może wykorzystać zapisany lokalnie plik HTML lub stronę WWW odczytywaną bezpośrednio Internetu.

To samo dotyczy nowego wygaszacza ekranu Active Desktop Screen Saver, który może załadować wskazaną stronę WWW. Użytkownik ma nawet możliwość klikania odsyłaczy hipertekstowych, ponieważ w obrębie tego wygaszacza można korzystać z myszki.

Więcej:bezcatnews