niemiecko-polski ipolsko-niemiecki słownik multimedialny – Szprechen zidojcz?

u

mlaut — komputerowy słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki – jest kolejną edukacyjną propozycją na rynku wydawnictw multimedialnych. Zgromadzony materiał językowy został opracowany na podstawie kieszonkowego słownika Wiedzy Powszechnej i obejmuje ok. 30 tys. haseł i związków frazeologicznych. Oprócz słownictwa ogólnego umlaut zawiera także terminy z zakresu sportu i turystyki, nauki oraz techniki.

umlaut pozwala m.in. na analizę własnej wymowy wyrazu i porównanie z wzorcową wymową lektora sprechen zi dojcz?

Instalacja słownika odbywa się z dyskietki i CD-ROM-u, zawierającego bazy słownikowe, ilustracje i nagrania dźwiękowe. Program można instalować w dwóch wersjach: pełnej (30 MB na dysku) lub minimalnej (10 MB). W wyniku przeprowadzenia pełnej instalacji pakietu zyskuje się na szybkości pracy z programem, możliwe też będzie tworzenie własnych baz słownikowych. Właśnie ten drugi czynnik sprawia, że nie można traktować programu wyłącznie jako zwykłego narzędzia służącego do wyszukiwania i tłumaczenia słów; umlaut oferuje dużo więcej możliwości, począwszy od dodawania nowych słów, kategorii rzeczowych, dopisywania własnych komentarzy do już istniejących wyrazów, a skończywszy na możliwości porównywania własnej wymowy danego hasła z wymową wzorcową. Stanowi to nie lada gratkę dla tych wszystkich, którzy ciągle szlifują język Goethego – oni potraktują zapewne umlaut jako skuteczną pomoc w nauce i wykorzystają wszystkie dobrodziejstwa, które program oferuje. Niezrozumiałe jest jednak to, że tylko strona niemiecko-polska została bogato wyposażona w obrazy, dźwięki i możliwości tworzenia nowych baz. Ciekawe, czy jest to planowe działanie, czy drobna niekonsekwencja?

Rozbudowywanie bazy słownikowej polega na dodawaniu własnych haseł wraz z ich tłumaczeniem, podaniem kategorii rzeczowej i gramatycznej oraz nagrania dźwiękowego i ilustracji graficznej. Pozwala to na ciągłe uzupełnianie słownictwa, które jest i tak stosunkowo bogate – umlaut zawiera bowiem dużo zwrotów i wyrażeń przydatnych w codziennym życiu. Dodatkowego smaczku dodają hasłom ilustracje. Tak jest np. w przypadku słowa „Dunkelheit”, co tłumaczy się jako „ciemność” – w okienku ilustracyjnym pojawia się wtedy sugestywna czarna plama…

Bardzo przydatną funkcją programu jest możliwość jego wszechstronnej konfiguracji – wybór rozmiaru czcionki, wielkości i koloru okna, a także dokładność wyszukiwania haseł – zależą od użytkownika. Również decyzja o włączeniu możliwości dźwiękowych i graficznych słownika należy do korzystającego z programu.

Reklama
umlaut – niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik multimedialny
Wymagania: PC 486; 8 MB RAM; napęd CD-ROM; karta dźwiękowa; głośniki lub słuchawki; Windows 3.1x; 10-30 MB na dysku
Producent: Premiere Training Company, Warszawa, tel.: (0-22) 658 38 88 fax: 22 16 52 e-mail: [email protected]
Cena: ok. 195 zł
plus łatwa instalacja
plus szybkie wyszukiwanie i tłumaczenie haseł
plus bogata pomoc
plus możliwość dodawania haseł i tworzenia własnych baz słownikowych
minus „po macoszemu” potraktowany słownik polsko-niemiecki
minus brak bezpośredniego i szybkiego przejścia pomiędzy słownikami
Więcej informacji:
WWW:http://www.chip.pl/software/kts/9_97/
CHIP-CD 10/97: CHIP-offline | CHIP 9/97 | Software

Warto podkreślić wyjątkowo rozbudowany system pomocy, który powinien rozwiać wszelkie wątpliwości związane z obsługą słownika oraz wyczerpująco prezentuje jego możliwości. Jest to niewątpliwie duża zaleta programu, choć czasami w gąszczu „paragrafów” i odsyłaczy można poczuć się lekko zagubionym. Bardzo przydatna jest także dołączona do pakietu tekturowa „ściągawka” z charakterystycznymi dla języka niemieckiego znakami diakrytycznymi i przypisanymi im odpowiednimi klawiszami funkcyjnymi.

Program może współpracować z kilkoma modułami zewnętrznymi. Jednym z nich jest Dyktando, które otrzymuje każdy zarejestrowany użytkownik słownika. Przygotowywane są kolejne aplikacje, m.in. Czasowniki nieregularne (tabela dźwiękowa niemieckich czasowników, z opcją nagrywania własnej wymowy), Nazwy geograficzne, Alfabet i liczebniki (kładący nacisk na naukę wymowy liter i zgromadzonych liczebników) oraz Tłumacz tekstów niemieckich (podający tłumaczenie bezkontekstowe).

Pakiet jest zarazem interesującym programem pomocniczym do nauki języka dla średniozaawansowanych oraz słownikiem niemiecko-polskim i polsko-niemieckim. Na pewno przyjemniejszym w użytkowaniu niż wersje książkowe.