Oksfordzka Encyklopedia Historii Świata -Oksfordzkie dziejopisarstwo

Na Oksfordzką Encyklopedię Historii Świata składają się dwa niezależne, choć uzupełniające się programy. Część pierwsza obejmuje dzieje ludzkości od prehistorii do 1800 roku, a druga od początku XIX wieku po dzień dzisiejszy. Na dwóch CD–ROM-ach umieszczono ponad 4700 haseł, 1700 ilustracji, prawie 250 map, ponadto sekwencje filmowe, fragmenty muzyczne oraz pliki dźwiękowe z wymową obcych nazw i nazwisk. W pierwszej części dostępne są tabele dynastyczne rodów władających ponad dwudziestoma krainami. Przy czym nie wiadomo, dlaczego osobno przedstawiono władców Królestwa Francji i Królestwa Franków, Imperium Perskiego i Persji Sasanidzkiej, a Piastowie w okresie rozbicia dzielnicowego reprezentowani są wyłącznie przez książąt krakowskich.

Mapa Wietnamu prezentuje obszar od Madagaskaru po Alaskę nieco dziwna mapa

Program dysponuje wygodnym systemem wyszukiwania informacji. Oprócz hiperłączy, przenoszących nas do powiązanych tematycznie artykułów, możliwe jest też odnalezienie wszystkich haseł, w których występuje dane słowo. By sprawdzić, co zawiera hasło, do którego prowadzi hiperłącze, nie trzeba się do niego przenosić, gubiąc aktualnie czytany artykuł, lecz można je wyświetlić w panelu przypisów znajdującym się poniżej głównego okna. Filtry geograficzne i tematyczne ułatwiają zawężenie poszukiwań do określonych dziedzin.

Dobór materiału multimedialnego jest raczej przypadkowy, co szczególnie widać w pierwszej części Encyklopedii, w której na dwadzieścia pięć filmów dwa prezentują urodę Tybetu, a po jednym przypada na żywą boginię z Nepalu, dżonkę na Morzu Chińskim i łódź motorową na birmańskiej rzece. Znacznie ciekawiej prezentują się filmy i klipy dźwiękowe zawarte na płytce poświęconej historii najnowszej, ale i tu zaskakuje brak multimedialnego zilustrowania słynnych wydarzeń, jak choćby lądowania na Księżycu.

Część tekstowa encyklopedii wygląda dużo lepiej, choć czasem można odnieść wrażenie, że hasła są napisane – lub przetłumaczone – nieco chaotycznie. Konia z rzędem temu, kto wywnioskuje, dlaczego w angielsko-hiszpańskiej “wojnie o ucho Jenkinsa” Francja posłała dwie eskadry do Ameryki Środkowej. Niekiedy trudno ustalić chronologię opisywanych w hasłach zdarzeń czy kierunek zależności przyczynowo-skutkowych. Czytelnik może odnieść wrażenie, że np. odpowiedzialność za wybuch wojny radziecko-fińskiej ponoszą Finowie. Korzystając z Encyklopedii, łatwo dowiedzieć się “kto?”, gorzej bywa z “kiedy?”, a odpowiedzi na pytanie “dlaczego?” lepiej poszukać całkiem gdzie indziej.

zgrabny interfejsTekst hasła, przypisy, ilustracje i indeksy – wszystko w zasięgu myszki

Materiał informacyjny, który znalazł się na krążku, jest bardzo obszerny. Obejmuje dzieje nawet tak egzotycznych krajów, jak Tybet czy Syjam. Historia wielkich imperiów, na przykład Chin, przedstawiona jest nie tylko w jednym, ogólnym haśle, ale uzupełniają ję artykuły opisujące koleje losów poszczególnych dynastii. Encyklopedia unika europocentryzmu, prezentując informacje o wielu mało znanych kulturach. Jednak próba przedstawienia obiektywnej wizji historii ludzkości sprawiła, że część poświęcona Europie wydaje się zbyt skrótowa, przez co Encyklopedia nie może być traktowana jako podręcznik do nauczania historii w szkołach.

Polskiemu użytkownikowi programu szczególnie brakować będzie informacji o naszych rodzimych dziejach. Zamieszczenie na pierwszym krążku pocztu królów polskich było krokiem w dobrym kierunku. Zaskakuje jednak artykuł poświęcony historii Polski do roku 1800 – liczy on tylko kilkanaście linijek, podczas gdy Etiopii poświęcono nieco więcej miejsca. Wzmianek o powstaniu styczniowym trzeba więc szukać w biografii Aleksandra II, a informacji o konfederacji barskiej – w życiorysie Suworowa.

w skrócie
Oksfordzka Encyklopedia Historii Świata
cz. I: od prehistorii do 1800 r.
oksfordzka encyklopedia historia świata 1 część - okladka
cz. II: od roku 1800 po dzień dzisiejszy
oksfordzka encyklopedia historia świata 2 część - okladka
Liczba CD: po 1
Język: polski
Wymagania: PC 486, 8 MB RAM, napęd CD-ROM 2x, karta graficzna SVGA, karta dźwiękowa, Windows 3.1x lub 9x, ok. 10 MB na dysku
plusfunkcjonalny system wyszukiwania
pluswielokulturowa wizja dziejów
plusduża liczba haseł
minussłaba część multimedialna
minusbardzo skrótowe informacje dotyczące historii Polski
minuschaotyczna konstrukcja artykułów
minusróżne interfejsy obu części pakietu
Producent: PRO-Media CD, Łódź, tel.: (0-42) 656 03 06, faks: 656 03 06, e-mail: [email protected], http://promedia.home.pl/
Cena: 120 zł (obie części)

Oksfordzką Encyklopedię Historii Świata potraktować można uzupełniająco w stosunku do dowolnej encyklopedii ogólnej. Może też stanowić pomoc dydaktyczną dla uczniów szkół podstawowych i średnich, choć na pewno nie zastąpi podręcznika. Mimo że nie jest dziełem w pełni multimedialnym, funkcjonalnością i zawartością informacyjną przewyższa wiele drukowanych leksykonów i “historii świata w pigułce”. Szkoda, że trzeba dwa razy zapłacić, by stać się posiadaczem kompletnej encyklopedii dziejów świata.

Więcej:bezcatnews