Cegiełka po cegiełce

Doświadczeni programiści wiedzą, jak duże znaczenie podczas tworzenia oprogramowania ma wykorzystanie gotowych i przetestowanych fragmentów kodu. Można w tym celu użyć własnych komponentów lub pakietów komercyjnych. Wśród tych ostatnich interesujący wydaje się zestaw Studio Enterprise 2004 v2, pochodzący z firmy ComponentOne.

Jest to zbiór ponad 100 komponentów ułatwiających programowanie w środowisku Windows z wykorzystaniem technologii: .NET, ASP.NET, Mobile Device i ActiveX. Zdecydowanie przeważają wśród nich elementy przydatne przy tworzeniu interfejsów użytkownika oraz komponenty bazodanowe. Na czele pierwszych znajdujemy FlexGrid czy też DBGrid Pro, służące do wyświetlania, edytowania i formatowania danych tabelarycznych. Przy sporządzaniu raportów i wykresów przydatny będzie natomiast zestaw kontrolek Chart.

ComponentOne Studio Enterprise 2004 v2
Wymagania: Windows 2000/XP, ok. 280 MB na dysku
+ duża liczba komponentów, wiele przykładów wykorzystania komponentów wraz z kodem źródłowym
– wysoka cena, brak papierowej dokumentacji
Cena: ok. 4150 zł
www.connectdistribution.pl

W pakiecie dla środowiska.NET bardzo interesujące wydają się dwa komponenty: ComponentOne PDF oraz XLS. PDF, jak można się spodziewać, służy do tworzenia dokumentów o takim rozszerzeniu. Robi się to dosłownie za pomocą kilku linijek kodu w C# bądź Visual Basicu. Co ważne – nie ma żadnych problemów z polskimi znakami diakrytycznymi. Drugi z wymienionych pozwala na operacje na plikach Excela.

Spora liczba obiektów w zestawie to kontrolki odpowiedzialne za wprowadzanie danych do aplikacji. W skład zestawu wchodzą moduły umożliwiające weryfikację i zmianę formatu danych (tekst, liczba, data lub czas).

Wykorzystanie komponentów oferowanych przez ComponentOne pozwala na skrócenie czasu tworzenia aplikacji, umożliwiając jednocześnie zachowanie zgodności ze standardami systemów Windows.

Więcej:bezcatnews