Znajdź spacje

Czasami nie zależy nam tylko na odnalezieniu wybranego słowa. Jeżeli jest ono bowiem często używane, otrzymamy zbyt wiele wyników wyszukiwania. Przydałyby się zatem funkcje pozwalające na przykład określić, w którym miejscu akapitu powinien znajdować się interesujący nas wyraz albo na odwrót – gdzie w żadnym przypadku być go nie powinno.

Całkiem jak w awk

Darmowy edytor tekstu pakietu OpenOffice.org oferuje zaawansowane funkcje wyszukiwania, dostępne po wydaniu komendy Edycja | Znajdź i zamień albo po wciśnięciu kombinacji klawiszy [Ctrl]+[F]. Po pojawieniu się okienka Search& Replace należy zaznaczyć opcję Wyrażenia regularne, a w polu Szukaj podać wzór wyrażenia, zawierający odpowiednie znaki sterujące. Dla przykładu: jeżeli chcemy odnaleźć w tekście słowo “aby”, ale tylko pod warunkiem, że pojawiło się ono na początku akapitu, to w polu Szukaj powinniśmy wpisać frazę ^aby. Przedstawiona niżej tabela zawiera listę wyrażeń regularnych rozpoznawanych przez OpenOffice’a. Osoby zaznajomione z Uniksem prawdopodobnie zauważą podobieństwo znaków specjalnych edytora do tych znanych z programów awk albo grep.

Wyrażenia regularne w OpenOffice.org
ZnakOpisPrzykładWynik
.Dowolny znakb.belbubel, bąbel
^Słowa umieszczone na początku akapitu^wyszukiwanie
$Słowa umieszczone na końcu akapituakapitu$
*Dowolna – także zerowa – liczba wystąpień znaku poprzedzającegoAb*cAbc, ac, abbc, abbbbbc
+Przynajmniej jednokrotne wystąpienie znaku poprzedzającegoAn+.Anna, Anka, ani
?Znak poprzedzający występuje tylko raz albo nie pojawia się wcaletek?stTekst, test
Wyszukiwanie znaków łamania wiersza, wprowadzanych za pomocą kombinacji klawiszy [Shift]+[Enter]
\tTabulatory
\>Frazy znajdujące się na końcu słowaZnaczy\>Zaznaczy, oznaczy
\<Frazy znajdujące się na początku słowa\<ZnaczyZnaczyć, znaczył
^$Puste akapity (zawierające tylko znaki końca akapitu)
^.Pierwsze znaki akapitów
&Dodaje do oryginalnej frazy wpisanej w polu Znajdź ciąg podany w sekcji Zamień na
[abc]Wyszukiwanie dowolnego znaku ze zbioru opisanego między nawiasami []D[aó][ćlł]Dać, dal, dół
[a-t]Znaki z podanego zbioru (tutaj od A do T)W[a-z][ć-ł]Wał, wyć
[a-dn-s]Znaki ze zbiorów A-D i N-S
[^a-d]Znaki spoza zbioru (tutaj: A-D)
\xYYYYZnak o kodzie szesnastkowym YYYY\x20A4£
|Frazy, które pojawiły się przed lub po znaku | (alternatywa)Katalog | folderKatalog, folder
{2}Liczba wystąpień poprzedzającego znakuAn{2}aAnna
{2,3}Liczba określająca, ile razy znak poprzedzający może wystąpićA{2,3}byaaby, aaaby
() Fraza w nawiasie traktowana jest jako wzorzec, do którego można odwołać się w dalszej części wyrażenia; należy wówczas podać numer wzorca(Pra)\1dziadekprapradziadek
\Ignorowanie znaków specjalnychRequire\(\)Require()
[:digit:]?Cyfry
[:space:]?Spacje
[:print:]?Znaki drukowalne
[:cntrl:]?Znaków niedrukowalne
[:alnum:]?Znaki alfanumeryczne
[:alpha:]?Litery
[:lower:]?Małe litery (przy włączonej opcji Uwzględniaj wielkość liter)
[:upper:]?Wielkie litery (przy włączonej opcji Uwzględniaj wielkość liter)

Więcej:bezcatnews