Vademecum Skype’a

Skype zdobył ogromną popularność dzięki dwóm cechom. Po pierwsze, oferuje on bardzo dobrą jakość dźwięku w rozmowach PC2PC, a po drugie, potrafi pokonywać nawet bardzo restrykcyjne zapory ogniowe i NAT-y. Z czasem lista zalet aplikacji uległa znaczącemu powiększeniu. I tak na przykład od wersji 2.0 Skype’a dla Windows możliwe jest nie tylko prowadzenie rozmów głosowych, ale również wideokonferencji.

Na popularność Skype’a w Polsce niewątpliwie wpływ ma nie tylko jego bogata funkcjonalność, ale i fakt, że promocją komunikatora zajął się popularny portal internetowy Onet.pl. Rodzimi użytkownicy, którzy pobiorą odmianę OnetSkype’a, będą mogli wykupić dostęp do płatnych usług VoIP nawet za pomocą zwykłego przelewu pocztowego lub też wysyłając z telefonu komórkowego specjalny SMS.

Dla wielu osób Skype jest podstawową aplikacją do rozmów głosowych ze znajomymi w Sieci. Często jednak używając tego programu, nie wykorzystujemy w pełni jego możliwości. Dlatego warto zaznajomić się z jego niektórymi – głębiej ukrytymi – opcjami.

1. Główny panel programu oraz status usług

Wydawać by się mogło, że panel główny Skype’a nie kryje żadnych tajemnic. Przykładowo: w zakładce Kontakty zobaczymy listę naszych znajomych oraz dodane tam numery stacjonarne. Znajdujące się obok panele Klawiatura i Historia również nie wzbudzają jakichkolwiek wątpliwości. Warto jednak zauważyć detale, dostępne np. po kliknięciu nazwy naszego profilu (lewy górny róg głównego okna). Znajduje się tam miejsce na podanie statusu opisowego oraz obrazka, które zobaczą inni użytkownicy na swojej liście kontaktów obok naszego identyfikatora. Wystarczy kliknąć dowolny z wymienionych elementów, aby zmienić np. opis lub umieścić w Skype’ie własne zdjęcie. W wypadku gdy ktoś próbował się do nas dodzwonić podczas naszej nieobecności, w komunikatorze pojawi się także zakładka podająca liczbę Nowych zdarzeń. Po jej wybraniu zauważymy numery telefonów lub nazwy kontaktów osób, które próbowały się do nas dodzwonić. W prawym górnym rogu zobaczymy także stan konta SkypeOut z kwotą pozostałą do naszej dyspozycji. Gdy naciśniemy ten element interfejsu, zauważymy status usług SkypeIn oraz Poczty głosowej. Kliknięcie którejś z wspomnianych pozycji otworzy okno przeglądarki internetowej z witryną, na której będziemy mogli wykupić wspomniane usługi.

2. Wyszukiwanie nowych kontaktów

Funkcja dodawania i wyszukiwania kontaktów działa w Skype’ie podobnie jak w wielu innych komunikatorach. Na głównym pasku narzędzi znajdziemy ikonę Dodaj kontakt. Po klinięciu jej zobaczymy w nowym oknie pole tekstowe, w którym musimy podać nazwę użytkownika (identyfikator konta Skype), jego imię i nazwisko lub adres e-mail. Po podaniu tych danych naciskamy przycisk Szukaj. Po chwili powinniśmy zobaczyć listę kontaktów, które spełniają zadane kryteria wyszukiwania. Aby dodać osobę do naszej listy, zaznaczamy jej identyfikator a następnie naciskamy przycisk Dodaj zaznaczony kontakt. Jeśli chcemy umieścić na liście kontakt SkypeOut (czyjś numer telefonu), to po otwarciu nowego okna wybieramy opcję W celu dodania kontaktu SkypeOut, po czym wprowadzamy w odpowiednich polach opis oraz numer telefonu z kodem kraju i strefy.

Skype pozwala na wyszukiwanie kontaktów względem innych kryteriów, np. wieku, płci czy miejsca zamieszkania. Aby w ten sposób odnaleźć znajomych, z głównego paska narzędzi wystarczy wybrać ikonę Szukaj .

3. Blokowanie i odblokowywanie osób

W Internecie można natknąć się czasem na namolnego rozmówcę, z którym nie mamy ochoty utrzymywać kontaktów. Najlepiej takiego intruza zablokować, używając odpowiedniej funkcji Skype’a. Wystarczy, że odnajdziemy jego identyfikator na naszej liście i klikniemy go prawym przyciskiem myszki, a następnie z menu kontekstowego wybierzemy opcję Zablokuj tego użytkownika. Skype zapyta o potwierdzenie tej operacji i – jeśli zaznaczona będzie opcja

Usuń także ją/jego z Kontaktów

– od razu osoba ta zniknie z naszej listy.

Gdybyśmy omyłkowo kogoś zablokowali, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby to cofnąć. W tym celu musimy z menu wybrać Narzędzia | Opcje, a następnie przejść na zakładkę Prywatność. Następnie na dole okna klikamy Zarządzaj zablokowanymi osobami. W nowym oknie zobaczymy listę zablokowanych osób. Aby odblokować kontakt, zaznaczamy go i naciskamy przycisk Odblokuj osobę .

Warto zauważyć, że operację blokowania/odblokowania możemy przeprowadzać nie tylko na użytkownikach Skype’a, ale również na numerach telefonów (przydatne to będzie jedynie przy aktywnej usłudze SkypeIn).

4. Archiwizacja kontaktów do pliku

Skype przechowuje listę kontaktów na serwerze. Nie zawsze jest ona jednak kompletna, co widać, gdy zalogujemy się do sieci na innym komputerze niż zwykle. Zdarza się, że brakuje niektórych osób. Dla bezpieczeństwa najlepiej okresowo archiwizować kontakty do pliku. W tym celu z menu Narzędzia wybieramy opcję Archiwizacja kontaktów | Archiwizuj kontakty do pliku. Wskazujemy bezpieczną lokację dla zbioru z kontaktami i naciskamy przycisk Zapisz. Gdy chcemy później dodać tak zapamiętane osoby z powrotem do Skype’a, wybieramy z tego samego menu opcję Przywróć kontakty z pliku i wybieramy wcześniej sporządzany plik VCF.

5. Ustawienia prywatności i zapisywanie czatów

Aby ograniczyć grono osób, z którymi chcemy utrzymywać kontakty, warto zaznajomić się z zakładką

Prywatność

(dostępną z menu

Narzędzia | Opcje

). Zdefiniujemy tam np., że chcemy Przyjmować czaty od każdego, natomiast rozmowy głosowe tylko od znajomych z Kontaktów. Jeżeli dysponujemy numerem SkypeIn, również mamy możliwość ograniczenia rozmówców tylko do np.

znanych numerów

.

W ustawieniach Przyjmowania czatów możemy także określić, czy historia rozmów tekstowych ma być przechowywana lokalnie na dysku na zawsze czy też przez zadany okres – np. 2 tygodnie. Dostępny obok opisywanej opcji przycisk Wyczyść historię pozwala na natychmiastowe wykasowanie śladów po wszystkich przeprowadzonych rozmowach tekstowych.