Chester Carlson uparcie dążył do stworzenia technologii umożliwiającej prostsze kopiowanie dokumentów

Mija 70 lat od wynalezienia kserografii

Od jednej do bilionów kserokopii

Pierwsza kopia kserograficzna została wykonana 22 października 1938 roku w prowizorycznym laboratorium, znajdującym się na tyłach salonu piękności w Astorii, Queens. Na odbitce, znajdującej się obecnie w Smithsonian Institute, widnieje napis „10-22-38 ASTORIA”. Wynalazca kserografii, Chester Carlson, był naukowcem i adwokatem zajmującym się sprawami patentowymi, który uparcie dążył do stworzenia technologii umożliwiającej prostsze kopiowanie dokumentów.

Gdyby Carlson ciągle żył, byłby prawdopodobnie zaskoczony, jak jego wynalazek  wpłynął na rewolucję informacyjną, która trwa do dnia dzisiejszego. Niezależna firma konsultingowa – Infotrends szacuje, że dzięki technologii opracowanej przez Carlsona, w tym roku zostało już wykonanych 3,08 biliona kopii i wydruków laserowych.

Odrzucając fotograficzne metody powielania, Carlson eksperymentował z ładunkami elektrostatycznymi i materiałami fotoprzewodzącymi, które zmieniają swoje właściwości przewodzenia prądu podczas naświetlania. Proces, który wynalazł nazwał kserografią (

eng. xerography

), wykorzystując greckie słowa „xero” oznaczające suchy i „graphein”, czyli pisanie. Minęły aż dwie dekady, zanim technologia zamieniła się w produkt. Przez długi czas Chester Carlson bezskutecznie starał się zainteresować swoim wynalazkiem największe korporacje. Dopiero niewielka firma Haloid z Nowego Jorku postawiła wszystko na jedną kartę i zainwestowała w dobrze zapowiadającą się technologię. W 1961 roku, po wielkim sukcesie kopiarki Xerox 914, Haloid zmienił nazwę na Xerox Corporation.

Od czasu, kiedy pierwsza kserokopiarka stanęła w biurach nastąpił wielki rozwój w dziedzinie tworzenia i rozprzestrzeniania się informacji. Ta sama firma, która zapoczątkowała erę kopiowania dokumentów, pomaga teraz w zarządzaniu i ograniczaniu skutków przeciążenia informacyjnego. Xerox cały czas wprowadza innowacje, które upraszczają drogę papierowego dokumentu do formy cyfrowej oraz oczyszczają przekaz z szumu informacyjnego.

Xerox nieustannie podnosi jakość pracy dzięki wynalazkom, które znajdują swoje zastosowanie w produktach, kompleksowych rozwiązaniach i usługach firmy. W 2007 roku Xerox uzyskał 584 patentów. Oznacza to 5 procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2006. Więcej informacji o technologiach i licencjach firmy Xerox na stronie http://www.xerox.com/innovation.