Zapobieganie wyciekom danych przez porty komunikacyjne i nośniki danych

Dzięki nowej funkcji “file shadowing” SafeGuard PortProtector umożliwia namierzenie źródła wycieku plików, a także miejsca, w którym zostały zapisane ich kopie. Zebrane w ten sposób informacje o “cieniach” plików, przechowywane są bezpiecznie na centralnym serwerze i dostępne do wglądu dla upoważnionych osób. Dzięki temu naruszenia procedur bezpieczeństwa są szybko identyfikowane, jednocześnie można zebrać dowody przeciw ich sprawcom.
PortProtector pozwala określić, na jakich nośnikach i w jakiej postaci mogą być zapisywane firmowe dane
PortProtector pozwala określić, na jakich nośnikach i w jakiej postaci mogą być zapisywane firmowe dane

W nowej wersji usprawniono także zarządzanie ruchem w sieci oraz opcje administracyjne, które pozwalają teraz delegować funkcje administracji bezpieczeństwa kilku osobom. Daje to większą elastyczność w zarządzaniu strategią ochrony przed wyciekiem danych.

SafeGuard PortProtector został zaprojektowany, aby zapobiegać przypadkowym lub celowym wyciekom informacji. Monitoruje w czasie rzeczywistym przepływ informacji elektronicznych i automatycznie uaktywnia metody ochrony odpowiednie dla wszystkich typów interfejsów komunikacyjnych, zarówno fizycznych (USB, FireWire, PCMCIA, Secure Digital, porty szergowe i równoległe, modem), jak i bezprzewodowych oraz zewnętrznych nośników informacji.

Program wykrywa urządzenia komunikacyjne oraz zewnętrzne nośniki i pozwala ustalać dla nich ograniczenia (można wydzielić podzbiory urządzeń, na podstawie modelu czy numeru seryjnego). SafeGuard PortProtector umożliwia administratorom całkowite blokowanie wszystkich nośników informacji, zezwalanie jedynie na odczyt danych lub zapis jedynie danych szyfrowanych. Co więcej, administratorzy mogą monitorować, blokować lub śledzić drogę plików zapisywanych bądź odczytywanych na tych urządzeniach.