Technologia Plasmacluster w walce z wirusami H5N1

Sharp oraz Retroscreen Virology Ltd. eliminują zgrożenie ptasią grypą

Jony Plasmacluster to rewolucyjna technologia oczyszczania powietrza, w której dodatnio naładowane jony i jony ujemne są jednocześnie uwalniane do atmosfery. W powietrzu natychmiast przyłączają się do powierzchni komórek bakteryjnych, pleśni, wirusów i alergenów, tworząc rodniki hydroksylowe (OH) o wysokim potencjale oksydacyjnym, co powoduje rozpad białek na powierzchni bakterii i innych patogenów, tym samym unieszkodliwiając je.

Technologia jonów Plasmacluster firmy Sharp została opracowana osiem lat temu. Od tego momentu we współpracy z szeregiem badawczych ośrodków akademickich na całym świecie, Sharp wykazał, że technologia ta jest w stanie unieszkodliwić i eliminować 27 gatunków mikroorganizmów chorobotwórczych
Technologia jonów Plasmacluster firmy Sharp została opracowana osiem lat temu. Od tego momentu we współpracy z szeregiem badawczych ośrodków akademickich na całym świecie, Sharp wykazał, że technologia ta jest w stanie unieszkodliwić i eliminować 27 gatunków mikroorganizmów chorobotwórczych

Sharp oraz Retroscreen Virology Ltd. udowodniły, że w czasie 10 minut w zamkniętej przestrzeni o kubaturze 1 m3 jony Plasmacluster (PCI) przy stężeniu ok. 50 000 jonów/cm3, unieszkodliwiają i usuwają 99,9% wysoce patogennych wirusów ptasiej grypy H5N1 unoszących się w powietrzu.

Dowodzi to tezie, że zastosowanie wyższego stężenia jonów Plasmacluster powstrzymuje w większym stopniu infekowanie komórek.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej profesora Oxforda, poświęconej technologii jonów Plasmacluster.