Wirtualne znajomości, realne zyski

Prawie 80% użytkowników społeczności biznesowych pracuje zawodowo, a serwisy są dla nich źródłem wiedzy na temat rynku. Większość tworzy własne sieci kontaktów, do których zaprasza zarówno osoby już sobie znane, jak i te, poznane dopiero w serwisie. Ponad 7% badanych ogranicza listę znajomych w serwisie do osób poznanych wirtualnie. Co dziesiąta sieć kontaktów liczy więcej niż sto nazwisk. Znajomości nawiązane za pośrednictwem portalu są utrzymywane także poza nim: preferowanymi sposobami kontaktu są e-mail i telefon. Co trzeci ankietowany spotkał się z osobą, z którą skontaktował się w biznesowym portalu społecznościowym, a 21% zrealizowało wspólne przedsięwzięcie z takim znajomym.
Co trzeci ankietowany spotkał się z osobą, z którą skontaktował się w biznesowym portalu społecznościowym, a 21% zrealizowało wspólne przedsięwzięcie z takim znajomym
Co trzeci ankietowany spotkał się z osobą, z którą skontaktował się w biznesowym portalu społecznościowym, a 21% zrealizowało wspólne przedsięwzięcie z takim znajomym

– We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy, sukces zależy od dostępu do informacji rynkowych, czyli mówiąc wprost – od tego, ile osób znamy. Posiadanie rozległej sieci kontaktów jest kluczowe w zarządzaniu karierą, rozwoju firmy i skutecznej sprzedaży. Serwisy społecznościowe dla profesjonalistów to idealne miejsce do poszerzania sieci kontaktów. Nie wierzę jednak, abyśmy w przyszłości wybierali pracowników czy wspólników jedynie wirtualnie. Niezbędny jest kontakt osobisty, uścisk dłoni, wywiązanie się z obietnic i czas, który pozwala zbudować zaufanie do ewentualnego partnera biznesowego – komentuje Grzegorz Turniak, ekspert ds. networkingu i gospodarz cyklicznych spotkań Klubu Profeo, podczas których użytkownicy Profeo.pl mają okazję poznać osobiście swoich wirtualnych rozmówców i wymienić się wiedzą.

Badanie Profeo.pl wskazuje także na wysoki poziom zaufania, jaki użytkownicy mają do osób poznanych dzięki sieciom biznesowym. Rekomendacje “społecznościowych” znajomych są wiarygodne dla większości badanych (82%). Co trzeci respondent wykorzystał zawodową radę udzieloną przez osobę poznaną za pośrednictwem portalu, a jedna na pięć osób (21%) skorzystała z poleconej konferencji czy szkolenia.