Lepsze dostosowanie funkcji automatycznego pisania wielką literą

Dostosujmy funkcję korekcji do naszych potrzeb, tak aby Word rzeczywiście zaczynał pisać od wielkiej litery jedynie wyrazy rozpoczynające nowe zdania.
okno - autokorekta
Tutaj wyłączymy funkję automatycznego stawiania wielkiej litery po kropce.

Poleceniem »Narzędzia | Opcje Autokorekty« uruchamiamy w programie okno dialogowe o tej samej nazwie. W przypadku Worda 2007 dostęp do opcji uzyskamy poprzez kliknięcie przycisku Office, wybranie »Opcje programu Word«, zaznaczenie wpisu »Sprawdzanie« i wreszcie kliknięcie przycisku »Opcje Autokorekty«. Opcja »Początek zdania wielką literą« umieszczona w zakładce »Autokorekta« jest odpowiedzialna za znane nam dotychczas zachowanie. Gdy opcję odznaczymy, spowodujemy całkowite wyłączenie przydatnej funkcji, co nie jest pożądane. Zamiast tego istnieje możliwość pozostawienia funkcji aktywnej i jednoczesnego zdefiniowania wyjątków dla skrótów lub określeń, w przypadku których Word zrezygnuje z korekty następnego słowa. W tym celu klikamy przycisk »Wyjątki«, po czym w oknie »Wyjątki Autokorekty« przechodzimy do zakładki »Pierwsza litera«. W polu »Nie używaj wielkich liter po« wpisujemy skrót lub określenie, dla których chcemy zdefiniować wyjątek. Zmiana zostanie przyjęta po kliknięciu przycisku »Dodaj«. W tym samym miejscu możemy wcześniej zdefiniowane wyjątki po prostu usunąć. W tym celu zaznaczamy odpowiedni wpis na liście, następnie klikamy przycisk »Usuń«. Na koniec zamykamy otwarte okno, klikając »OK«.