okno - autokorekta

Lepsze dostosowanie funkcji automatycznego pisania wielką literą

Domyślnie edytor tekstu zmienia pierwszą literę słowa występującego po kropce z małej na wielką. Jest to zachowanie praktyczne i zwykle pożądane, jednak w przypadku skrótów generujące błąd.

Dostosujmy funkcję korekcji do naszych potrzeb, tak aby Word rzeczywiście zaczynał pisać od wielkiej litery jedynie wyrazy rozpoczynające nowe zdania.

Poleceniem »Narzędzia | Opcje Autokorekty« uruchamiamy w programie okno dialogowe o tej samej nazwie. W przypadku Worda 2007 dostęp do opcji uzyskamy poprzez kliknięcie przycisku Office, wybranie »Opcje programu Word«, zaznaczenie wpisu »Sprawdzanie« i wreszcie kliknięcie przycisku »Opcje Autokorekty«. Opcja »Początek zdania wielką literą« umieszczona w zakładce »Autokorekta« jest odpowiedzialna za znane nam dotychczas zachowanie. Gdy opcję odznaczymy, spowodujemy całkowite wyłączenie przydatnej funkcji, co nie jest pożądane. Zamiast tego istnieje możliwość pozostawienia funkcji aktywnej i jednoczesnego zdefiniowania wyjątków dla skrótów lub określeń, w przypadku których Word zrezygnuje z korekty następnego słowa. W tym celu klikamy przycisk »Wyjątki«, po czym w oknie »Wyjątki Autokorekty« przechodzimy do zakładki »Pierwsza litera«. W polu »Nie używaj wielkich liter po« wpisujemy skrót lub określenie, dla których chcemy zdefiniować wyjątek. Zmiana zostanie przyjęta po kliknięciu przycisku »Dodaj«. W tym samym miejscu możemy wcześniej zdefiniowane wyjątki po prostu usunąć. W tym celu zaznaczamy odpowiedni wpis na liście, następnie klikamy przycisk »Usuń«. Na koniec zamykamy otwarte okno, klikając »OK«.

Close

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.