Sami skonfigurujemy informacje wyświetlane w dymkach dla różnych plików.

Rozszerzenie dymków w Eksploratorze o dodatkowe informacje

Gdy najedziemy wskaźnikiem myszy na dowolny element, w Eksploratorze zostaje wyświetlony dymek, w którym zawarte są dodatkowe informacje, takie jak rozmiar pliku czy data ostatniej modyfikacji. Chcielibyśmy, aby były tutaj wyświetlane także dane na temat atrybutów pliku oraz aby zbędne informacje były ukrywane.

To, jakie dodatkowe informacje zostaną przez system Windows wyświetlone w dymkach, zostało dla poszczególnych elementów określone w kilku miejscach Rejestru systemowego. Możemy te wpisy modyfikować.

Ogólna definicja dymka:

Uruchamiamy Edytor Rejestru, po czym przechodzimy do klucza »HKEY_CLASSES_ROOT*«. Dwukrotnie klikamy znajdujący się z prawej strony wpis »InfoTip«. Wartość tego ciągu zawsze musi się zaczynać od słowa „prop:”. Następnie wpisujemy poszczególne parametry, które oddzielamy średnikami. Przydatne parametry zostały zestawione w zamieszczonej poniżej tabeli. Możemy zarówno usuwać parametry z ciągu, jak i wstawiać do niego nowe. Na przykład aby dodać informację o atrybutach pliku, wykorzystamy słowo kluczowe »Attributes«. Ustalona przez nas w Rejestrze kolejność parametrów decyduje o kolejności ich wyświetlania w Eksploratorze.

Specjalizacja dymka:

Dla Windows obowiązująca jest ogólna definicja dymków, dopóki nie zostanie dla wybranego obiektu lub typu pliku zdefiniowany oddzielny zestaw wyświetlanych parametrów. Tak jest m.in. w przypadku plików DLL, EXE, odnośników (»Internet Shortcut«) oraz folderów (»Directory«). Możemy również dowolny typ plików, np. dokumenty Worda, sami wyposażyć w specjalne dymki. W tym celu postępujemy w następujący sposób: najpierw otwieramy klucz z interesującym nas rozszerzeniem pliku, w przykładzie ».doc«. W prawej części okna, poniżej wpisu »(Domyślna)«, widzimy  kolejną wartość, przykładowo »Word.Document.8«. Teraz przechodzimy do klucza o tej samej nazwie wewnątrz gałęzi »HKEY_CLASSES_ROOT«. Dopiero tutaj znajdziemy interesujący nas wpis »InfoTip«, który możemy dostosować według naszych upodobań, korzystając z parametrów, tak jak to opisano powyżej. Jeżeli wartość »InfoTip« nie istnieje, tworzymy ją, wybierając polecenie »Edycja | Nowy | Wartość ciągu«.

Dymki dla plików multimedialnych:

Ustawienia dla plików multimedialnych znajdziemy w kluczach »HKEY_CLASSES_ROOTSystemFileAssociationsaudio«, »…image« oraz »…video«. Również dla tych typów plików możemy skonfigurować informacje wyświetlane w dymkach, korzystając z ciągu »InfoTip«. Jednak nie wszystkie parametry będą działały prawidłowo w przypadku wszystkich plików multimedialnych. Istnieje też kilka dodatkowych opcji. Możemy wykorzystać następujące parametry dla plików muzycznych: »Artist«, »Album«, »Year«, »Track«, »Duration«, »Type«, »Bitrate«, »Protected« oraz »Size«, dla plików wideo: »Type«, »DocTitle«, »EpisodeName«, »Program Description«, »Duration«, »Bitrate«, »Dimensions«, »Protected« oraz »Size«, natomiast dla grafiki: »Dimensions«, »WhenTaken«, »DocTitle«, »DocComments«, »CameraModel«, »Type« oraz »Size«.

Wskazówka:

Aby Windows wyświetlał dymki, musimy odpowiednią opcję aktywować w ustawieniach Eksploratora Windows. W tym celu wybieramy polecenie »Narzędzia | Opcje folderów«, następnie przechodzimy do zakładki »Widok«. Tutaj aktywujemy opcję »Pokaż podręczny opis elementów folderów i pulpitu«.

Nazwa parametruWyświetlana właściwość pliku
TypeTyp
DocAuthorAutor
DocTitleTytuł
DocSubjectTemat
DocCommentsKomentarz
WriteZmieniony dnia
SizeRozmiar
NameNazwa
CreatedData utworzenia
Accessed Data ostatniego dostępu
ModifiedData ostatniej modyfikacji
AttributesAtrybuty (H, R, S, A)
0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.