zoom ie

Dodanie do menu kontekstowego polecenia zoom dla poszczególnych obrazów

Co prawda, przeglądarka wreszcie oferuje funkcję powiększania, jednak powiększeniu ulegają wszystkie elementy strony. Często widok strony "się rozjeżdża", w efekcie czego staje się ona nieczytelna.

Za pomocą  funkcji powiększenia dobrze skaluje się czcionki, brakuje jedynie możliwości powiększania wybranych zdjęć, najlepiej za pośrednictwem menu kontekstowego. Polecenia służące do powiększania i pomniejszania zdefiniujemy w Rejestrze systemowym. Odpowiednie wyliczenia zostaną wykonane przez dwa skrypty JavaScript.

TWORZENIE SKRYPTÓW JAVASCRIPT:

Wpisujemy kod skryptu w edytorze tekstu:

<HTML>
<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript” defer>
var pwin = external.menuArguments;
var b;
var h;
if (pwin.event.srcElement.tagName == „IMG” )
{
h = pwin.event.srcElement.height * 2;
b = pwin.event.srcElement.width * 2;
pwin.event.srcElement.height = h;
pwin.event.srcElement.width = b;
}
</SCRIPT>
</HTML>

Plik zapisujemy jako »zoomplus.htm« w folderze  »C:WindowsWeb«. Teraz zmieniamy w kodzie przelicznik »2«, służący do powiększenia zaznaczonego elementu, w obydwu miejscach na »0.5«. Dzięki temu obraz będzie o połowę pomniejszany. Zmodyfikowany plik zapisujemy jako »zoomminus.htm«.

DODANIE POLECEŃ DO MENU KONTEKSTOWEGO:

Teraz integrujemy skrypty z menu kontekstowym przy pomocy Rejestru systemowego. W tym celu wybieramy polecenie »Uruchom« z menu Start systemu Windows, wpisujemy »regedit«, następnie klikamy przycisk »OK«. Przechodzimy do klucza »HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMenuExt«. Za pomocą polecenia »Edycja | Nowy | Klucz« tworzymy klucz »Zoom&+«. W ten sam sposób tworzymy klucz »Zoom&-«. Następnie przechodzimy do pierwszego podklucza i dwukrotnie klikamy wpis »(Domyślna)«. Wartość zmieniamy na C:\Windows\Web\zoomplus.htm po czym zamykamy okno, naciskając klawisz [Enter]. Zwróćmy przy tym uwagę, że odwrotny ukośnik musi być wpisany podwójnie. Za pomocą polecenia »Edycja | Nowy | Wartość DWORD« tworzymy dodatkowo wpis »contexts«, który otwieramy, dwukrotnie klikając wartość myszką. Wpisowi przyporządkowujemy wartość »2«, po czym zamykamy okno, klikając przycisk »OK«. Podobnie definiujemy w podkluczu »Zoom&-« wywołanie

C:\Windows\Web\zoomminus.htm

Następnie tworzymy wartość DWORD »contexts« i zmieniamy »Dane wartości« na »2«. Na zakończenie zamykamy Edytor Rejestru i ponownie uruchamiamy przeglądarkę internetową. Od teraz będziemy mieli łatwy dostęp do dwóch nowych poleceń, za pomocą których powiększymy lub zmniejszymy o połowę rozmiar wyświetlanego obrazu. Polecenia te nie będą działały w przypadku innych elementów.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.