Novell Storage Manager 2.0

Nowocześniejsze zarządzanie składowaniem danych od Novella

Nowa wersja Storage Manager pomaga obniżyć koszty obsługi danych i zapewnić zgodność z wymogami przepisów.

Novell przedstawił nową wersję oprogramowania do obsługi pamięci masowych – Novell Storage Manager 2.5, które automatyzuje szereg czynności związanych z zarządzaniem składowaniem danych w oparciu o zdarzenia, tożsamość i polityki przechowywane w systemie katalogowym.

Obowiązujące przepisy określają liczne wymagania dotyczące przechowywania danych, ich spójności i bezpieczeństwa. Zgodnie z tymi przepisami przedsiębiorstwa zobowiązane są do przechowywania danych przez określony, zwykle dość długi czas, zagwarantowania, że dane nie zostaną zmodyfikowane lub utracone, a także do ochrony poufnych informacji przed nieuprawnionym dostępem. Konieczność zapewnienia zgodności z wymogami przepisów spowodowała ogromny wzrost potrzeb względem pojemności pamięci masowych, możliwości zarządzania dostępem oraz mechanizmów automatyzacji. W tej sytuacji ręczne sterowanie procesami przestało wystarczać – administratorzy potrzebują rozwiązań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie pamięci masowych, upraszczających ich eksploatację i automatyzujących związane z tym procesy.

Novell Storage Manager zapewnia wysoce zautomatyzowane zarządzanie pełnym cyklem składowania danych pojedynczych użytkowników i całych zespołów z wykorzystaniem polityk opartych na informacji o tożsamości i uprawnieniach użytkowników. Rozwiązanie umożliwia całkowicie automatyczne udostępnianie przestrzeni nowym pracownikom, przydzielanie praw dostępu do indywidualnych i zespołowych zasobów pamięci masowej w oparciu o role pełnione przez daną osobę w organizacji, egzekwowanie polityk składowania danych a także archiwizację lub usuwanie danych w przypadku odejścia pracownika z firmy. Krótko mówiąc, Novell Storage Manager zastępuje manualne czynności związane z zarządzaniem składowaniem danych przez zautomatyzowane procesy oparte na politykach i tożsamości.

Do ważniejszych ulepszeń wprowadzonych w Novell Storage Manager 2.5 należą:

  • Pomocnicza przestrzeń składowania danych: nieograniczona liczba katalogów domowych dla każdego użytkownika
  • Usprawnienia zespołowej przestrzeni składowania danych: możliwości zarządzania przestrzenią składowania danych użytkownika zostały rozszerzone na zespoły
  • Rozszerzona obsługa systemu Linux firmy Novell: monitory zdarzeń i agenty mogą teraz działać na serwerach linuksowych
  • Action Objects: Interfejsy programistyczne umożliwiające przetwarzanie zadań związanych ze składowaniem danych za pośrednictwem systemu zarządzania tożsamością Novell Identity Manager
  • Nowy interfejs: całkowicie przeprojektowany i łatwiejszy w użyciu
  • Usprawnione katalogowanie: mechanizm śledzenia plików archiwalnych przenoszonych między urządzeniami pamięci masowej ułatwia ich odnajdowanie i odzyskiwanie w przypadku awarii.
0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.