Zapobieganie mnożeniu się stylów oraz usunięcie zbędnych wpisów

Zjawisko występuje, gdy zaznaczonemu znakowi bądź słowu przypiszemy szablon stylu typu »Akapit«. Wskutek tego Word automatycznie tworzy nowy szablon stylu i odróżnia go od pierwowzoru poprzez dodanie na końcu nazwy znaku »+« i informacji o wprowadzonej zamianie. Czyni to listę stylów bardziej nieczytelną, a w dodatku w niektórych przypadkach może być przyczyną niespójnego formatowania. Niestety, tego dziwnego zachowania edytora tekstu nie zmienimy za pomocą dostępnych opcji.

W celu uniknięcia problemu formatujemy pojedyncze słowa bezpośrednio za pomocą właściwego polecenia lub tworzymy oddzielne szablony stylów. Postępujemy przy tym w następujący sposób: wybieramy komendę »Format | Style i formatowanie«, następnie zaznaczamy opcję »Nowy styl«. Z rozwijalnego menu »Typ stylu« wybieramy wpis »Znak«. Teraz definiujemy właściwy styl, nadajemy mu nazwę  i wreszcie tworzymy szablon, klikając przycisk »OK«. Szablon znaku rozpoznamy w oknie wyboru po małej ikonie z prawej strony obok nazwy szablonu stylu. Automatycznie utworzone szablony nie wyświetlają w tym miejscu żadnej ikony.

Aby sprawdzić, czy i gdzie wybrany szablon stylu został zastosowany, wykorzystujemy polecenie »Edycja | Znajdź«, po czym klikamy przycisk »Więcej«. W kolejnym oknie wybieramy »Format | Styl«. Teraz zaznaczamy budzący wątpliwości wpis na liście i wciskamy »OK«. Następnie klikamy kilka razy przycisk »Znajdź następny«, aby przejść w odpowiednie miejsca dokumentu. W celu usunięcia zbędnych szablonów wybieramy polecenie »Narzędzia | Szablony i dodatki«. W nowo otwartym oknie klikamy przycisk »Organizator« i przechodzimy do zakładki »Style«. Z lewej strony na liście aktywnego dokumentu – po zaznaczeniu zbędnego stylu formatowania – klikamy przycisk »Usuń«.