Zapobieganie mnożeniu się stylów oraz usunięcie zbędnych wpisów

Word XP, 2003

Zjawisko występuje, gdy zaznaczonemu znakowi bądź słowu przypiszemy szablon stylu typu »Akapit«. Wskutek tego Word automatycznie tworzy nowy szablon stylu i odróżnia go od pierwowzoru poprzez dodanie na końcu nazwy znaku »+« i informacji o wprowadzonej zamianie. Czyni to listę stylów bardziej nieczytelną, a w dodatku w niektórych przypadkach może być przyczyną niespójnego formatowania. Niestety, tego dziwnego zachowania edytora tekstu nie zmienimy za pomocą dostępnych opcji.

W celu uniknięcia problemu formatujemy pojedyncze słowa bezpośrednio za pomocą właściwego polecenia lub tworzymy oddzielne szablony stylów. Postępujemy przy tym w następujący sposób: wybieramy komendę »Format | Style i formatowanie«, następnie zaznaczamy opcję »Nowy styl«. Z rozwijalnego menu »Typ stylu« wybieramy wpis »Znak«. Teraz definiujemy właściwy styl, nadajemy mu nazwę  i wreszcie tworzymy szablon, klikając przycisk »OK«. Szablon znaku rozpoznamy w oknie wyboru po małej ikonie z prawej strony obok nazwy szablonu stylu. Automatycznie utworzone szablony nie wyświetlają w tym miejscu żadnej ikony.

Aby sprawdzić, czy i gdzie wybrany szablon stylu został zastosowany, wykorzystujemy polecenie »Edycja | Znajdź«, po czym klikamy przycisk »Więcej«. W kolejnym oknie wybieramy »Format | Styl«. Teraz zaznaczamy budzący wątpliwości wpis na liście i wciskamy »OK«. Następnie klikamy kilka razy przycisk »Znajdź następny«, aby przejść w odpowiednie miejsca dokumentu. W celu usunięcia zbędnych szablonów wybieramy polecenie »Narzędzia | Szablony i dodatki«. W nowo otwartym oknie klikamy przycisk »Organizator« i przechodzimy do zakładki »Style«. Z lewej strony na liście aktywnego dokumentu – po zaznaczeniu zbędnego stylu formatowania – klikamy przycisk »Usuń«.