OKI a bezpieczeństwo na drogach

OKI Electric Industry Co. Ltd.

Wykorzystując technologię DSRC, OKI Electric Industry Co. Ltd. opracowało przystawkę do telefonów komórkowych umożliwiającą komunikację pomiędzy pieszym a pojazdem. Po podłączeniu urządzenia do telefonu komórkowego, pieszy za pośrednictwem systemu komunikacyjnego może bezpośrednio wymieniać z pojazdami informacje o ich lokalizacji.

– Mamy już bogate doświadczenia dotyczące technologii komunikacji między pojazdami. Obecnie pracujemy nad udoskonaleniem systemu „SPAN”, którego domeną jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze, a opiera się na komunikacji pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego – pieszymi i kierowcami – powiedział Masayoshi Matsushita, Wiceprezes OKI. – Naszym priorytetem jest w tej chwili wzrost bezpieczeństwa tych użytkowników dróg, którzy są najbardziej narażeni na urazy, tzn. pieszych i rowerzystów. Stanowią oni ponad 40% ofiar, które poniosły śmierć w wypadkach drogowych – dodał.

Pierwszym etapem prac nad bezpieczeństwem uczestników ruchu było opracowanie w 2007 r. systemu Safety Mobile Phone wyposażonego w niewielkich rozmiarów bezprzewodowy moduł DSRC. Nowe urządzenie zostało opracowane na bazie wcześniejszego systemu, jest kompatybilne z technologią GPS i może być stosowane przez japońskich użytkowników telefonów komórkowych.

Reklama

Sposób działania urządzenia nie jest skomplikowany. Przystawka otrzymuje dane DSRC od samochodu, a następnie przekazuje je do telefonu komórkowego za pośrednictwem UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter). Analogicznie odbywa się wysłanie danych: wysyłając polecenia do przystawki za pośrednictwem UART, telefony mogą przekazywać określone pakiety informacji DSRC.

Nowe urządzenie jest wyposażone nie tylko w GPS, ale również czujnik przyspieszenia i czujnik magnetyczny, dzięki którym można korygować zmiany lokalizacji, uzupełniające odczyt GPS lub nawigację bezwładności.W pasek telefonu, z którego piesi korzystają wieszając telefon na szyi, wbudowano dwie anteny przebiegające z przodu i tyłu ciała. Pomagają one zredukować oddziaływanie ludzkiego pola magnetycznego na urządzenie DSRC o szerokości pasma 5GHz wbudowane w telefon komórkowy.

Kolejnym etapem w pracach firmy jest opracowanie skutecznych aplikacji, które pozwoliłyby powiadamiać pieszych o niebezpieczeństwie wykorzystując ich telefony komórkowe, a także sposobów przekazywania trasy ruchu pojazdów i pieszych. OKI zamierza rozbudować funkcjonalność i interfejs oraz zaprojektować aplikacje, które umożliwią połączenia między użytkownikami telefonów komórkowych.