Wersja 5.1 wszystkich aplikacji będzie dostępna na całym świecie od drugiego kwartału tego roku

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania monitoringiem, integracją i kosztami energii

APC wzbogaca swój pakiet narzędzi do zarządzania fizyczną infrastrukturą centrów danych o kompleksowe rozwiązania umożliwiające zarządzanie monitoringiem, czy też kosztami energii.

Firma APC by Schneider Electric zaprezentowała najnowsze wersje oprogramowania InfraStruXure Central, Capacity Manager i Change Manager, będące kolejnym etapem rozwoju aplikacji do zarządzania fizyczną infrastrukturą centrum danych (DCPI – Data Center Physical Infrastructure Management Suite). Aplikacje te charakteryzuje teraz otwarta i elastyczna architektura służąca do integracji z istniejącą infrastrukturą IT oraz systemami zarządzania budynkiem. Ponadto, możliwość śledzenia kosztów energii, komunikacji pomiędzy urządzeniami różnych producentów oraz symulacji rozwoju wypadków dają nową jakość zarządzania energią centrum danych, spełniając wymagania centrów o dużej gęstości i dynamice.

Integracja z DCPI Management Suite osiągana jest poprzez interfejs programowania aplikacji (API – Application Programming Interface) na bazie otwartych usług sieciowych, co pozwala na wgląd w dane i zdarzenia w innych systemach oraz na włączenie danych i powiadomień z InfraStruXure Central do paneli sterowania tych systemów. Systemy zarządzania siecią i infrastrukturą IT będą mogły wyświetlać w interfejsie użytkownika powiadomienia generowane przez urządzenia zarządzane za pomocą aplikacji InfraStruXure Central.

Wzrost kosztów energii jest kluczowym powodem, dla którego wdrażane są kompleksowe i inteligentne sposoby zarządzania infrastrukturą fizyczną, dostarczające operatorom centrów danych informacje niezbędne do projektowania, monitorowania i obsługi tej infrastruktury. Capacity Manager oferuje teraz plugin Energy Cost Management Report, który pozwala obserwować zużycie energii (w kW/h) przez konkretną grupę urządzeń, a ponadto został rozszerzony o możliwość modelowania środowisk o podniesionych podłogach i obliczania obiegu powietrza zarówno w obwodowych, jak i rzędowych (InRow) systemach chłodzenia. Pozwala to odpowiednio naświetlić problemy z wydajnością chłodzenia, mogące prowadzić do tworzenia się gorących punktów, zmniejszenia dostępności i ograniczenia wydajności.

InfraStruXure Central oferowane jest jako skalowalna aplikacja serwerowa, dostępna w trzech przedziałach cenowych. Wszystkie wersje dostarczane są wraz z najnowszej klasy oprogramowaniem do zarządzania centrum danych, obejmującym: Change Manager, Capacity Manager i moduły nadzoru oraz interfejs wyjścia ModBus TCP; wszystkie programy udostępniane są poprzez klucze licencyjne. APC zapewnia ponadto kompletny pakiet wsparcia klienta, w tym instalację, wdrożenie, konfigurację oraz usługi doradcze i specjalistyczne szkolenia.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.