Telekomunikacja Polska negocjuje z UKE

Wypracowane przez TP rozwiązanie jest dobrowolną inicjatywą, stworzoną w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby stawiane przez rynek wobec operatora o znaczącej pozycji. Założenia Karty zostały przedstawione regulatorowi podczas serii spotkań. W ostatecznej wersji dokumentu przekazanego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej uwzględnione zostały zagadnienia i pytania zgłoszone przez przedstawicieli Urzędu.

Karta Równoważności stanowi punkt wyjścia do poprawy współpracy międzyoperatorskiej. Zakłada ona:

  • Wdrożenie Reguł Postępowania gwarantujących takie same traktowanie innych operatorów jak części detalicznej TP,
  • Przejrzystość działań TP w obszarze obsługi klientów hurtowych, dzięki systemowi monitoringu wskaźników KPI,
  • Wdrożenie w organizacji “kultury nie-dyskryminacji”, poprzez kompleksowe szkolenia pracowników z zakresu niedyskryminacyjnego traktowania operatorów oraz modyfikacje systemu motywacyjnego,
  • Usprawnienie procesu obsługi Operatorów Alternatywnych i jakości usług hurtowych (uproszczenie, przejrzystość, skrócenie procesu),
  • Rozwój i wdrażanie usług regulowanych, z udziałem wszystkich interesariuszy (Regulatora, Operatorów Alternatywnych i TP),
  • Możliwości porozumienia i poszukiwania efektywnych rozwiązań operacyjnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami rynku – Forum Telekomunikacyjne.

Rozwiązania zaproponowane w Karcie mogą być szybko wdrożone (niektóre już funkcjonują, jak monitoring i publikacja wskaźników KPI). Ich implementacja potrwa dużo krócej niż 5 lat – a na tyle szacuje się czas wdrażania separacji funkcjonalnej, do której Telekomunikacja Polska może być zmuszona przez UKE. Są one, według szacunków TP, również tańsze nawet o 60% – 80%