Funnela jest aplikacją rozwijaną w ramach projektów portfelowych Venture Incubator S.A.

Funnela, czyli prosty system CRM

Venture Incubator S.A.

Funnela to prosty system CRM, który wspiera proces budowania relacji z klientem, komunikację oraz pracę grupową wewnątrz firmy. Jest aplikacją sprzedawaną jako usługa dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę WWW (tzw. SaaS – ang. Software as a Service), podobnie jak znany Gmail. „Ten rodzaj świadczenia usług jest bardzo korzystny dla klientów, szczególnie w dobie kryzysu” – przekonuje współwłaściciel projektu Jacek Wieczorek. „SaaS pozwala zmniejszyć koszty oraz zwalnia firmy z konieczności utrzymania własnego serwera.” – dodaje.

W skład aplikacji wchodzą cztery zintegrowane moduły: poczta, kontakty, kalendarz oraz listy zadań. Moduły te współpracują ze sobą i potrafią się wzajemnie komunikować. Pozwala to na łączenie informacji w logiczne grupy i umożliwia przykładowo wiązać wiadomości pocztowe z konkretnymi zadaniami do wykonania.

Aplikacja przeznaczona jest dla małych firm, których głównym kanałem komunikacji z klientem jest e-mail. Dzięki wsparciu dla pracy grupowej oraz współdzielenia informacji, Funnela redukuje nadmiarową komunikację wewnątrz firmy oraz poprawia efektywność pracy.

Miesięczne koszty korzystania z usługi zaczynają się od 35 zł netto. „Doskonale rozumiemy potrzeby małych firm i zdajemy sobie sprawę z ich ograniczonego budżetu” – mówi Wieczorek.

Więcej informacji na temat systemu Funnela znajdziecie tutaj.