Netbook w polskiej szkole… zamiast zeszytu!

W Katowicach rusza program pilotażowy, dzięki któremu dwudziestu czterech uczniów będzie przez najbliższe 3 lata uczyło się na co dzień z wykorzystaniem komputerów Classmate PC.

Śląskie Kuratorium Oświaty oraz firma Intel ogłosiły pierwszy w Polsce projekt pilotażowy nauczania z wykorzystaniem zintegrowanego rozwiązania Classmate PC. Od początku kwietnia każdy z 24 uczniów z klasy III szkoły podstawowej im. Stanisława Ligonia zostanie wyposażony w specjalny netbook, który stanie się narzędziem w realizacji codziennego planu nauczania zintegrowanego. Wybrana klasa będzie uczestniczyła w projekcie przez najbliższe 3 lata.

Projekt jest realizacją idei zintegrowania technologii informacyjnych  z procesem nauczania, poprzez zapewnienie  każdemu uczniowi komputera, dostępu do Internetu oraz nowoczesnych treści dydaktycznych w formie multimedialnej, jako narzędzia do nauki. Dostęp do nowych technologii na wczesnym etapie edukacyjnym, umiejętność korzystania z nich jako narzędzia do poszukiwania i pogłębiania wiedzy jest kluczowym elementem budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Pozwolą one wyrównywać szanse polskich uczniów względem ich rówieśników z krajów zachodnich, gdzie nauczanie przy pomocy komputerów staje się standardem.

Rozwiązanie, z którego korzysta śląska podstawówka składa się z 24 netbooków Classmate PC, notebooka dla nauczyciela, serwera szkolnego oraz oprogramowania  i infrastruktury sieci bezprzewodowej. Podczas codziennych zajęć nauczyciel za pomocą swojego notebooka i technologii bezprzewodowych ma pełną kontrolę nad tym w jaki sposób dzieci korzystają z komputerów. Oprócz specjalistycznego oprogramowania multimedialnego, do nauki wykorzystywane są zasoby Internetu. Dzięki komputerom i bezprzewodowej sieci dostępne stają się nowe sposoby sprawdzania wiedzy – jak szybkie zdalne quizy oraz natychmiastowa weryfikacja wyników.  Sprzęt do projektu, czyli 24 netbooki, notebook dla nauczyciela oraz serwer do przechowywania danych zapewniła firma Intel.

Netbooki ClassmatePC z technologią firmy Intel zostały specjalnie stworzone do celów edukacyjnych dla dzieci klas podstawowych. Zastosowano w nich ergonomiczne rozwiązania przystosowane dla dzieci w wieku – 6 – 12 lat. Odpowiednio zwymiarowana klawiatura odporna na zalanie, dostęp do sieci bezprzewodowej i dodatkowo wzmocniona obudowa odporna na upadek, skutecznie sprawdzają się w wymagających szkolnych warunkach. Bezprzewodowy dostęp do sieci i Internetu przygotowała firma Cisco, dydaktyczne oprogramowanie multimedialne do nauczania zintegrowanego oraz języków obcych dostarczyły firmy Young Digital Planet, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz Longman. Systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe zapewnił Microsoft, firma Verx zapewni tablice interaktywną.

W projekcie będzie uczestniczyć także 8 nauczycieli w tym 4  nauczania zintegrowanego oraz 4 nauczycieli języków obcych. Szkolenie w zakresie wykorzystania nowych narzędzi nauczania prowadzi Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. Projekt będzie monitorowany przez Śląskie Kuratorium Oświaty, które na podstawie wyników oceni możliwości jego wdrożenia w szerszej skali.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.