Kroll Ontrack wprowadza usługi zarządzania archiwami taśmowymi

Nowa technologia pozwoli na odzyskiwanie i konwertowanie informacji na aktualnie wykorzystywane nośniki, a także odzyskanie danych z wykorzystywanych obecnie uszkodzonych taśm. Stworzone w amerykańskim laboratorium Kroll Ontrack narzędzia, pozwalają przede wszystkim zabezpieczyć ciągłość działania organizacji, usprawnić zarządzanie ich zasobami informacyjnymi oraz skrócić czas dostępu do potrzebnych informacji. Nową usługę zaadoptowali i wprowadzają właśnie na polski rynek inżynierowie Kroll Ontrack, reprezentujący największe w Polsce laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej, mieszczące się w Katowicach.

Nowe narzędzia, będące częścią usług Zarządzania Archiwami i Backupem Kroll Ontrack, pozwalają na:

  • Konwersję danych / Migrację danych – usługi te polegają na konwersji danych pomiędzy różnymi formatami zapisu lub różnymi rodzajami nośników. Dzięki temu możliwa jest unifikacja stosowanych rozwiązań, przeniesienie starych zapisów do nowych formatów, lub na nowe nośniki. Rozwiązanie to jest pomocne przy migracji systemów i danych, umożliwia także dotarcie do archiwalnych zapisów, które nie są już stosowane w firmie.
  • Odzyskiwanie danych z taśm – usługa ta dotyczy fizycznie zniszczonych lub uszkodzonych nośników, a także przywrócenia danych po szybkim kasowaniu taśmy i częściowym jej nadpisaniu.
  • Audyt zawartości taśm – polega na zweryfikowaniu zawartości archiwów backup’owych, identyfikacji stosowanych systemów zapisu, identyfikacji i walidacji zapisanych danych oraz sprawdzeniu spójności.
  • deduplikację danych –umożliwia usunięcie powtarzających się elementów w backupie, upraszcza jego strukturę i obniża tym samym koszty utrzymania.
  • Odtwarzanie i ekstrakcję – dzięki tej usłudze możliwe jest przeszukanie archiwów backupowych oraz wydobycie z nich wymaganej, zdefiniowanej informacji. Usługa ta może być przeprowadzona niezależnie od rozwiązania backup’owego, bazując na kryteriach takich jak m.in. nazwa pliku czy daty.
  • Pomoc w wirtualizacji archiwów taśmowych – usługa ta wspiera firmy przy wirtualizacji archiwów taśmowych, zapewnia także pełne pomoc w zakresie odzyskiwania danych, deduplikacji i ich ekstrakcji.
  • Przeprowadzenie postępowania dowodowego – umożliwia przeprowadzenie dochodzenia w ramach informatyki śledczej lub procedur Electronic Evidence, które ma na celu powzięcie działań prawnych w powiązaniu z danymi umieszczonymi na taśmach.

Listę wspieranych systemów i urządzeń backup’owych znajdziecie tutaj.