Pierwsza w Polsce pilotażowa sieć bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego Mobile WiMAX

Alcatel-Lucent oraz Intel przy współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku i Politechniką Gdańską uruchomiły pierwszą w Polsce pilotażową, radiową sieć dostępu szerokopasmowego – Mobile WiMAX (802.16e). WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) to technologia bezprzewodowej, radiowej transmisji danych. Zasada działania jest podobna do sieci komórkowych GSM z tą różnicą, że WiMAX jest systemem uniwersalnym, a nie dedykowanym do transmisji głosu i oferuje łączną przepustowość do 18 Mbps w jednym sektorze radiowym.
Pierwsza w Polsce pilotażowa sieć bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego Mobile WiMAX

Instalacja pilotażowa w Gdańsku jest pierwszym tego typu projektem w kraju, mającym za zadanie zademonstrowanie przydatności mobilnej sieci bezprzewodowej w pracy służb miejskich, gdańskich przedsiębiorstw oraz szerokiej rzeszy użytkowników indywidualnych. Możliwości wykorzystania nowej technologii obejmują obszary bezpieczeństwa, turystyki, wspomagania sterowania ruchem, nadzór nad służbami miejskimi, zdalną naukę czy transmisje multimedialne. Celem projektu jest między innymi odpowiedź na pytanie, czy dostarczenie usług, niemożliwych do zaoferowania z wykorzystaniem innych, dostępnych dotychczas technologii bezprzewodowej transmisji danych, może znacząco wpłynąć na rozwój sektora ICT w mieście oraz zwiększyć szanse przyciągnięcia innych tego typu przedsięwzięć, podnoszących jego atrakcyjność inwestycyjną. Jednym z ważniejszych aspektów pilotażowej instalacji systemu jest również sprawdzenie jego przydatności do wspomagania organizacji i obsługi mistrzostw UEFA EURO 2012. Istotna jest również odpowiedź na pytanie, w jaki sposób nowoczesna, szybka sieć bezprzewodowa wpłynie na lepsze wykorzystanie obiektów sportowych po zakończeniu mistrzostw.

Uruchomienie sieci zostało połączone z konferencją, podczas której przedstawione zostały założenia projektu, możliwości zastosowanej technologii i kierunki jej rozwoju. Wskazano problemy, których rozwiązanie jest niezbędne dla powstania takiej sieci na terenie metropolii gdańskiej. Zaprezentowano korzyści, wynikające z uzupełnienia siecią Mobile WiMAX istniejących miejskich sieci transmisji danych.

Podczas konferencji zaprezentowano przykłady zastosowań sieci Mobile WiMAX do celów:

  • łączności operacyjnej z wozem policyjnym wyposażonym w system monitoringu wizyjnego,
  • współpracy z systemem monitoringu w komunikacji publicznej (przemieszczający się autobus),
  • zdalnego dostępu do fotoradarów (w tym przenośnych)
  • współpracy sieci z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych,
  • funkcjonowania aplikacji wspomagających systemy sterowania ruchem drogowym oraz obsługi imprez masowych.

Sieć Mobile WiMAX, oprócz zapewnienia mobilnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu czy komunikacji audio-wideo pomiędzy przenośnymi terminalami umożliwia także stworzenie szeregu rozwiązań, kluczowych dla poprawy funkcjonowania metropolii. Podczas konferencji przedstawiono również rezultaty testów, dotyczących:

  • działania łącza dla użytkowników aplikacji do zdalnej nauki,
  • integracji sieci z innymi systemami komunikacji głosowej i wizualnej (np. telefon stacjonarny SIP, urządzenia WiFi, Skype),

Podobne sieci funkcjonują w wielu miejscach na świecie, np. w Moskwie, Amsterdamie, Singapurze czy na Tajwanie. Zgodnie z przewidywaniami organizacji WiMAX Forum, powołanej w celu określenia warunków pracy cyfrowej łączności bezprzewodowej, pomimo kryzysu, w bieżącym roku na świecie może powstać nawet 100 nowych sieci wykorzystujących technologię Mobile WiMAX. Sieci te, umożliwiające szybką transmisję danych (tzw. czwarta generacja (4G)), obejmują obecnie zasięgiem ok. 430 milionów osób. Liczba ta pod koniec przyszłego roku może wzrosnąć do ok. 800 milionów.

Uruchomiona właśnie sieć pilotażowa umożliwia użytkownikom korzystanie z transmisji danych (w tym dostępu do Internetu) o szybkości nawet do 15Mbps w łączu do abonenta oraz do 3Mbps w przypadku wysyłania danych przez użytkownika. W ramach projektu Alcatel-Lucent dostarczył kompaktowe stacje bazowe WiMAX 802.16e, kontrolery stacji bazowych i modemy WiMAX do zastosowania ze standardowymi komputerami przenośnymi. Firma odpowiada również za instalację, integrację oraz uruchomienie sieci. Intel jest największym na świecie producentem chipsetów sterujących urządzeniami odbiorczymi WiMAX i jedynym dostawcą zintegrowanych kontrolerów WiMAX do notebooków umożliwiających korzystanie z nowego standardu łączności bezprzewodowej bez dodatkowych urządzeń. Firma dostarczyła również notebooki służące jako terminale testowe. Politechnika Gdańska zajmuje się badaniami sieci i opracowaniem na tej podstawie założeń aplikacji dla mobilnych systemów szerokopasmowej łączności cyfrowej na terenie miejskim, uwzględniającym wymagania docelowych użytkowników.