Ericsson podpisał pierwsze umowy dotyczące LTE

Wykorzystując swoje doświadczenie w zakresie technologii GSM i WCDMA, Ericsson bierze aktywny udział w rozwoju technologii mobilnej nowej generacji – 4G/LTE. Już na początku lat 90-tych przeprowadził pod tym kątem badania technologii OFDM. Dziś, gdy rozwiązania 4G/LTE dopiero wchodzą na rynek, Ericsson jest właścicielem dużej liczby patentów, które wyznaczają standardy tej technologii i są kluczem do tworzenia opartych na niej produktów.

Ericsson udostępnia swoje technologie innym w ramach licencji typu FRAND (ang. Fair, Reasonable and Non-Discriminatory – uczciwość, rozsądek i brak dyskryminacji), które popiera jako praktykę branżową. Warunki takich licencji są ustalane na podstawie procentowego udziału firmy Ericsson w standardowych prawach własności intelektualnej dotyczących produktów danej kategorii. Zgodnie z promowaną przez siebie praktyką, Ericsson dołoży wszelkich starań, aby maksymalna skumulowana stawka dla technologii LTE była ograniczona do liczby jednocyfrowej. Zamierza to osiągnąć poprzez dwustronne negocjacje podejmowane w dobrej wierze.

Miejmy zatem nadzieję, że na owoce tych negocjacji nie będziemy musieli długo czekać.