Wprowadzenie w szkołach e-dzienników przede wszystkim ułatwi pracę nauczycielom

Elektroniczne dzienniki zastąpią te papierowe

Edukacja

E-dzienniki nie tylko ułatwią pracę nauczycieli, ale także zapewnią rodzicom możliwość śledzenia wyników w nauce oraz frekwencji swoich dzieci przez Internet. Na popularność elektronicznych dzienników może wpłynąć również ich cena – np. szkoły, które do końca sierpnia 2009 roku zdecydują się na wprowadzenie e-dziennika ESTIMO, oferowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., zapłacą za roczny abonament jedynie 10 zł netto.

Możliwość zastąpienia dzienników papierowych dziennikami elektronicznymi, umożliwiła podpisana 16 lipca br. przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola i szkoły dokumentacji przebiegu nauczania. Dotychczas w niektórych szkołach wprowadzone zostały elektroniczne systemy, jednakże jedynym obowiązującym dokumentem był tradycyjny, papierowy dziennik. W praktyce nauczyciele mogli korzystać z e-dziennika pod warunkiem równoczesnego prowadzenia dziennika tradycyjnego. Od nowego roku szkolnego to się jednak zmienia.

W przypadku klasycznego, licencyjnego modelu szkoła musi zakupić serwer (ok. 3 tys. zł), licencję na system operacyjny i bazę danych (ok. 7 tys. zł). Do tej sumy należy dodać wydatki, związane m.in. z koniecznością zapewnienia odpowiedniego łącza, obsługi administracyjnej, a także z posiadaniem systemu zasilania awaryjnego. Łączny koszt zakupu dziennika w systemie licencyjnym oznacza więc dla szkoły jednorazowy wydatek rzędu ok. 12 tysięcy złotych. Te wydatki są zdecydowanie niższe w przypadku outsourcingu e-dziennika.

Reklama

– Udostępniamy szkołom dziennik elektroniczny ESTIMO, wykorzystując własne centrum przetwarzania danych, co oznacza, że szkoły nie muszą inwestować w swoją infrastrukturę. Jedynym kosztem dla szkoły jest roczny abonament za korzystanie z e-dziennika, który wynosi, w zależności od wielkości szkoły, od 100 do 300 zł rocznie. W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego znacznie obniżyliśmy cenę tego rozwiązania i szkoły, które zdecydują się na wdrożenie e-dziennika do końca sierpnia br., zapłacą za niego tylko 10 zł netto – wyjaśnia G. Zalewski, dyrektor ds. produktów dla sektora publicznego w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.

– Dziennik ESTIMO już znalazł uznanie wśród grona pedagogicznego. Został też nagrodzony podczas XIV Targów Edukacyjnych w Kielcach – dodaje.