Łatwe zapobieganie kradzieży danych poprzez pamięci USB

Wpis w Rejestrze kładzie kres zapisywaniu danych na pamięciach USB. Aby zadziałało to w przypadku Windows XP, musi być zainstalowany przynajmniej Service Pack 2. Uruchom edytor Rejestru. W Viście wpisz »regedit« w pole wyszukiwania w menu startowym i naciśnij [Enter]. W obu przypadkach musisz być zalogowany na konto użytkownika z prawami administratora. W strukturze drzewiastej edytora przejdź do »HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Storage DevicePolicies«. Jeśli nie ma takiego wpisu, to utwórz go za pomocą »Edycja | Nowy | Klucz«. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy na pustą przestrzeń w prawej części okna i wybierz komendę kontekstową »Nowy | Wartość DWORD«. Tym razem zastąp nazwę sugerowaną przez Windows nazwą »WriteProtect«. Otwórz nowy wpis i w oknie dialogowym »Edytowanie wartości DWORD (32-bitowej)« ustaw jego wartość na »1«. Następnie potwierdź wprowadzone zmiany za pomocą przycisku »OK« i wyjdź z edytora Rejestru. Na koniec, aby aktywować funkcję ochrony zapisu, ponownie uruchom komputer.

UWAGA

Jeśli chcesz, żeby w przyszłości ponownie było możliwe kopiowanie danych na pendrive’y, zmień wartość »WriteProtect« na »0«.