Rozdzielanie imion i nazwisk składających się z kilku części

Ciągi znaków mogą zostać rozdzielone na poszczególne słowa i rozmieszczone w osobnych komórkach. Kłopoty pojawiają się, gdy mamy do czynienia z podwójnymi nazwiskami lub tytułami. Excel nie ma funkcji, która pomogłaby je rozdzielić. Jednak za pomocą sprytnej kombinacji istniejących funkcji tekstowych można ten problem rozwiązać. Jedyne, czego potrzebujesz, to kolumna pomocnicza.

Oddzielanie nazwisk

Załóżmy, że zarówno imię, jak i nazwisko (cała nazwa) znajdują się w kolumnie »A«. W takim przypadku wpisz następującą formułę w komórkę »B2«:

=MAX((FRAGMENT.TEKSTU(A2;WIERSZ(A:A);1)=”·”)*WIERSZ(A:A))

Wprowadź tę formułę przy użyciu kombinacji klawiszy [Ctrl] + [Shift] + [Enter] w celu zamienienia jej w formułę matrycową – później rozpoznasz ją po nawiasie klamrowym, w którym umieści ją Excel. Ta funkcja przeszukuje komórkę »A2« pod kątem występowania spacji. Tutaj »Wiersz(A:A)« to tylko wirtualny parametr potrzebny do zdefiniowania matrycy. Ma wartość dokładnie w miejscach, gdzie są spacje, co odpowiada ich umiejscowieniu – dla tych wartości możesz określić maksimum. Aby oddzielić nazwisko, posłuż się funkcją tekstową »Prawy«. W tym celu wpisz następującą formułę w komórkę »C2«:

=PRAWY(A2;(DŁ(A2)-B2))

Formuła przejmuje końcówy fragment tekstu z  komórki »A2«. Jego wielkość jest określona liczbą znaków, poprzez funkcję »Długość (DŁ)« Podobnie imię można określić za pomocą formuły »=Lewy(A2;B2)«, której można użyć w kolumnie »D«.

Wydzielanie tytułu naukowego

Analogicznie możesz również oddzielić dodatkowe elementy, np. tytuły naukowe takie jak »prof.« czy »dr med.«. Wówczas łatwiej będzie wydzielić nazwiska. Jednak w tym przypadku określasz ostatni element w ciągu znaków. Aby to zrobić, wpisz następującą formułę w komórkę »D2«:

=MAX((FRAGMENT.TEKSTU(A2;WIERSZ(A:A);1)=”.”)*WIERSZ(A:A))

Ponownie wprowadź tę formułę jako matrycową. Następnie w kolumnie »F«, wpisując formułę »=Lewy(A2;d2)« w pierwszym rzędzie »F2«, oddzielisz tytuł naukowy. W zależności od dalszego przeznaczenia listy nazwisk możesz wywoływać tytuły i nazwiska osobno lub zestawić je ze sobą z pominięciem imienia za pomocą następującej formuły:

=USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(E2&”·”&PRAWY(A2;(DŁ(A2)-B2)))

Formuła łączy ze sobą – z wykorzystaniem spacji – tytuł i nazwisko. Jeśli komórka nie zawiera tytułu, formuła eliminuje spację z początku.

Przetwarzanie tytułów honorowych

Przypadki szczególne to np. nazwiska zawierające dodatkowy element, taki jak »von«, »van« czy »de«. Dotąd funkcja rozdzielenia interpretuje ten dodatek do nazwiska jako część imienia. W tym przypadku możesz użyć innych kolumn pomocniczych, w których określisz umiejscowienie tej dodatkowej części imienia. Ponownie przyda się tu formuła matrycowa, można również skorzystać z funkcji »Szukaj«, a następnie oszacować błędy. Umiejscowienie cząstki »de« może zostać określone w »G2« przy użyciu formuły:

=JEŻELI(CZY.BŁĄD(ZNAJDŹ(“de·”;A2));0;ZNAJDŹ(“de·”;A2))))

Inne dodatki takie jak »von« mogą być określone w innej kolumnie pomocniczej. Podczas używania trzech pomocniczych kolumn: »G«, »H« i »I«, w kolejnym kroku wpisz następującą formułę w »J2«:

=JEŻELI(MAX(G2;H2;I2)>0;MAX(G2;H2;I2)-1;B2)

Teraz najpierw sprawdź, czy tytuł istnieje. Jeśli tak, to użyj jego początkowego umiejscowienia »=USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(E2&”·”&PRAWY(A2;(DŁ(A2)-J2)))« lub określonego już wcześniej umiejscowienia nazwiska w komórce »B2«.