Wyczyszczenie pamięci operacyjnej i przyspieszenie systemu

Przyczyną tego stanu są źle zaprogramowane aplikacje, które po zamknięciu nie zwalniają całej zajmowanej pamięci operacyjnej. W Internecie znajdziemy wiele narzędzi, które umożliwiają odzyskanie zajętej pamięci, jednak do tego zadania wystarczą również programy dostępne wraz z systemem.
Samodzielnie zaprogramowany plik zwalnia miejsce w pamięci operacyjnej.
Samodzielnie zaprogramowany plik zwalnia miejsce w pamięci operacyjnej.

Najpierw tworzymy plik tekstowy poprzez kliknięcie wolnego miejsca na Pulpicie i wybranie kontekstowego polecenia »Nowy | Dokument tekstowy«. Plik nazywamy »ZwolnijRAM.txt«. Teraz otwieramy plik i wpisujemy polecenie:

FreeMem = Space(64000000)

Po wpisaniu komendy zapisujemy i zamykamy plik. Aby system umożliwił wykonanie pliku, klikamy utworzony dokument, wciskamy klawisz [F2] i zmieniamy nazwę pliku na »ZwolnijRAM.vbs«. Teraz wystarczy dwukrotnie kliknąć plik, a Windows natychmiast zwolni 64 megabajty pamięci RAM.

Wskazówka

Aby zwiększyć ilość zwalnianej pamięci, wystarczy zwiększyć wartość znajdującą się za pozycją »Space«. Maksymalna dopuszczalna wartość zależy od ilości zainstalowanej w komputerze pamięci RAM. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy ustawiać zbyt wysokich wartości – zawsze musi pozostać nienaruszone co najmniej 128 megabajtów pamięci RAM dla systemu operacyjnego. W innym wypadku występuje ryzyko awarii systemu Windows.