Szybsze duplikowanie wybranych fragmentów tekstu

Dzięki zastosowaniu połączenia dokumentów możemy osiągnąć efekt polegający na automatycznym wprowadzeniu każdej zmiany również w drugim obszarze.
Szybsze duplikowanie wybranych fragmentów tekstu

Najpierw piszemy potrzebny tekst na pierwszej stronie, a na jego końcu za pomocą [Ctrl] + [Enter] dodajemy automatyczny znak podziału strony. Na drugiej stronie wstawiamy zmienne elementy tekstu, na przykład nagłówek i stopkę. Potem na pierwszej stronie zaznaczamy tekst, który chcemy zduplikować, i kopiujemy go do schowka. Na drugiej stronie wybieramy polecenie »Edytuj | Wklej specjalnie«. Z listy wybieramy rodzaj »Tekst sformatowany (rtf)« i obok klikamy opcję »Wstaw skrót«. Po potwierdzeniu przyciskiem »OK« Word utworzy pole, które będzie odzwierciedlać treść tekstu źródłowego i standardowo z lekkim opóźnieniem będzie się aktualizować automatycznie. W Wordzie 2007 klikamy menu Start, a następnie na pasku wielofunkcyjnym strzałkę pod »Wstaw«, aby wykonać polecenie »Wstaw zawartości«.

Wskazówka:

Podczas dalszego pisania musimy uważać, aby zmiany w tekście wyjściowym były dokonywane wewnątrz obszaru źródłowego łącza. Oprócz tego nie powinniśmy dokonywać żadnych zmian w obszarze połączonym ponieważ zostaną one automatycznie nadpisane.